product-carousel-0

HIP Biotech

฿80 ฿160

Accept credit / debit cards

Quantity
/ 0 item available
1
LBMhealthcare Shop
LBMhealthcare Shop
Description

HIP BIOTECH SARS-COV-2 ANTIGEN DETECTION KIT ชุดตรวจ COVID-19 ด้วยตนเอง HIP BIOTECH

ตรวจได้ทุกสายพันธ์ ผ่าน อย. ปลอดภัยใช้งานง่าย ตรวจได้เองที่บ้าน รู้ผลใน 15 นาที แม่นยำ

Sensitivity 94.25 % / Specificity100 %

China ลำดับที่อย.21


ผ่าน อย. ประเภท HOME USE แบบ SWAP ทางจมูก

– 1 ชุด ใช้ได้ 1 ครั้ง / 1 ท่าน


เลขที่ใบรับรองประเมินเทคโนโลยี อย. T 6400159


ส่วนประกอบของชุดตรวจ :

1. คู่มือการใช้งาน

2. ไม้สวอป

3. หลอดสกัดแอนติเจน

4. สารสกัดแอนติเจน R1 (อยู่ภายในหลอดสกัด)

5. ถาดตรวจหาเชื้อ (อยู่ในซอง)


การเตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติม :

1. มือถือสำหรับจับเวลา

2. ถุงขยะติดเชื้อ หรือถุงขยะสีแดง 2 ชั้น เขียนกระดาษแปะที่ถุงว่าขยะติดเชื้อ


วิธีใช้งาน :

1. นำถาดตรวจเชื้อออกจากซองแล้ววางในแนวราบ

2. นำไม้สวอปออกจากซองระวังอย่าจับโดนก้านสำลี

3. เงยหน้าเล็กน้อย แหย่ไม้สวอปเข้าไปในโพรงจมูก 2.5 cm. จากนั้นหมุนก้านไม้เบาๆ 5 รอบ ทำกับโพรงจมูกทั้ง 2 ข้าง

4. เปิดฝาหลอดสกัดแอนติเจน นำไม้สวอปจุ่มลงไปในสารทดสอบ หมุนไม้สวอป 10 วินาที บีบหลอดให้แน่นๆ แล้วค่อยๆ รูดไม้ออก

5. ปิดฝาให้สนิท นำไม้ทิ้งลงถุงขยะติดเชื้อ

6. หยดสารทดสอบลงในหลุม S จำนวน 2 หยด ปิดฝาแล้วทิ้งหลอดลงถุงขยะติดเชื้อ

7. จับเวลา 15 นาที อ่านค่าได้หลัง 15 นาที แต่ไม่ควรเกิน 30 นาที


ข้อแนะนำ :

1. อ่านคำแนะนำอย่างละเอียดก่อนใช้งาน

2. ควรตรวจในห้องปลอดคน

3. ห้ามใช้งานถ้าซองถาดตรวจชำรุด

4. อย่าเปลี่ยนส่วนประกอบในอุปกรณ์

5. ผลลัพท์เชิงลบจะเกิดขึ้นกับชุดอุปกรณ์นี้หากระดับเชื้อ COVID-19 อยู่ในระดับต่ำ

6. นี่เป็นเพียงเครื่องมือช่วยวินิจฉัยเบื้องต้นเท่านั้นหากผลเป็นบวกขอแนะนำให้ใช้วิธีตรวจ PCR เพื่อยืนยันผลอีกครั้ง


การเก็บรักษาชุดตรวจ :

1. ควรเก็บที่อุณหภูมิ 4 ํC – 30 ํC

2. ชุดตรวจมีอายุ 2 ปี ตามฉลากที่กำกับไว้

3. หลังจากแกะซองถาดตรวจหาเชื้อแล้วให้รีบตรวจภายใน 1 ชั่วโมง