หนังสือคณิตศาสตร์ สรุปเนื้อหาเตรียมสอบเข้าม.1
฿150
Variations

An Image

krulamiad

6.9K Friends

Go to shop


Description

คณิตศาสตร์เตรียมสอบเข้าม.1


เล่มที่ 1 : จำนวนและตัวเลข

เล่มที่ 2 : เศษส่วนและทศนิยม

เล่มที่ 3 : อัตราส่วนและบทประยุกต์

เล่มที่ 4 : สมการ

เล่มที่ 5 : ทิศและแผนผัง / มุมและเส้นขนาน

เล่มที่ 6 : ความยาว พื้นที่ ปริมาตร

เล่มที่ 7 : การนำเสนอข้อมูล / ความน่าจะเป็น และ อื่นๆ


รวบรวมโจทย์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ ง่ายบ้าง ยากบ้าง เลือกโจทย์ที่มีวิธีคิดแปลก ๆ โจทย์ที่มีวิธีถามซับซ้อน ให้นักเรียนได้ฝึกคิด และจะมีเฉลยให้ในช่วงท้ายเล่ม อธิบายและแทรกความรู้ หลักการ วิธีคิดให้นักเรียนได้สามารถเรียนรู้ และเข้าใจด้วยตัวเอง สิ่งสำคัญ นักเรียนควรทำแบบฝึกทักษะด้วยตัวเองก่อนแล้วค่อยไปตรวจกับเฉลย คอยบันทึกไว้ว่าเราทำข้อใดได้ ทำข้อใดไม่ได้

ข้อที่ทำไม่ได้เมื่อดูเฉลยเข้าใจแล้ว ปล่อยเวลาไปสักพักลองกลับมาทำเองใหม่ สามารถฝึกทำซ้ำ ๆ ได้หลาย ๆ ครั้งเพื่อความเข้าใจและแม่นยำในการคิดแก้ปัญหา


หวังว่าหนังสือชุดนี้จะช่วยให้นักเรียนที่ตั้งใจและมุ่งมั่น ประสบผลสำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนที่นักเรียนต้องการได้ สมปรารถนาทุกคน


โดยครูละเมียด กรบงกชมาศ และทีมงาน ประสบการณ์สอนกว่า 40ปี


ตำแหน่ง

- อาจารย์ 3 ระดับ 9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

- เลขานุการโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสรานครินทร์ (สอวน.) สาขาคณิตศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ศูนย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

- ผู้แทนครูและบุคคลกรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) 2 สมัย

- เลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1


การศึกษา

- ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

- ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประสบการณ์

- อาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกว่า 30 ปี

- วิทยากรสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

- วิทยากรแกนนำในการจัดทำสื่อและอุปกรณ์ โครงเงินกู้ธนาคารโลก

- วิทยากรแกนนำ สสวท.

ฯลฯ