1/2
product-carousel-0
product-carousel-1

selected-badgeMovenpick Double Cream Meringue มูฟเวนพิกดับเบิ้ลครีมเมอเเรง 2400 มล. ทานได้ทุกช่วง

฿1,650
DISCOUNT
5% OFF
Min. spend ฿2,000
29 Feb - 31 Mar 2024
DISCOUNT
5% OFF
Min. spend ฿499
29 Feb - 31 Mar 2024
DISCOUNT
5% OFF
Min. spend ฿2,000
24 Feb - 1 Mar 2024
DISCOUNT
฿99 OFF
Min. spend ฿999
2 Jan - 31 Dec 2024
Quantity
/ 17 items available
1
KCG Online
KCG Online selected-badge
41.9K Friends 1K+ items sold

Secure payment

Description

รายละเอียดสินค้า 


พลังงานทั้งหมด 60 kcal

น้ำตาล 15g.

ไขมันทั้งหมด 0g. 0%

โซเดียม 13 mg 1% น้ำตาลทราย / Sugar 6.9%, น้ำส้มเข้มข้น / Concentrated orange juice 0.9%

(เท่ากับน้ำสัม / Equivalent to orange juice 5.0% ), สารทำให้คงตัว / Stabilizer

(INS 412, INS 440, INS 466, สารป้องกันการเกิดออกชิเดชัน / Antioxidant

(INS 300, INS 330), ใช้วัตถุกันเสีย / Preservative Added (INS 200, INS 211,

INS 220), เจือสีสังเคราะห์ / Artificial Colour Added (INS 160a(i), INS 160e),


แต่งรสธรรมชาติ / Natural Flavour Added ผลิตภัณฑ์นม และซัลไฟต์ / Allergen information: contains milk product and sulphite เก็บในที่เย็น อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส


หลีกเลี่ยงความร้อนและแสงแดด ไอศกรีมนมผสมซอสคาราเมลและชิ้นเมอแรงก์ เป็นสินค้า Limited Edition มีเฉพาะช่วงคริสต์มาสเท่านั้น 210 cal ต่อ หนึ่งหน่วยบริโภค ไขมัน 11 ก, โคเลสเตอรอล 40 มก, โปรตีน 3ก, คาร์โบไฮเดรต24ก, น้ำตาล 20ก, โซเดียม 35 มก นม 37%, ดับเบิ้ลครีม 28%, น้ำตาล 19%,ชิ้นเมอแรงก์ 5%, ซอสคาราเมล 4% มีนม ข้าวสาลี ไข่ เก็บในอุณหภูมิแช่แข็ง


โปรดอ่านรายละเอียดและตรวจสอบข้อมูลก่อนการสั่งซื้อ หรือ ทักแชทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


ชื่อ-ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ไม่สามารถแก้ไขได้หลังกดสั่งซื้อ สินค้าจัดส่งโดยรถขนส่งแยกตามอุณหภูมิ หากคำสั่งซื้อของท่านมีหลายอุณหภูมิจะจัดส่งแยกกัน โปรดตรวจสอบสินค้าตามใบเสร็จ หากไม่ถูกต้องโปรดแจ้งกลับทันที พร้อมรูปภาพสินค้าและใบเสร็จ หรือวิดีโอขั้นตอนการเปิดกล่องสินค้า


วิธีชำระเงินตามที่ทาง Line Shopping กำหนดเท่านั้น


ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า


ทางบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าโดยบริษัทขนส่งเอกชน


สินค้าจะส่งถึงลูกค้าภายใน 3-7 วันทำการ นับจากวันที่ชำระเงิน ระยะเวลาขึ้นอยู่กับการขนส่ง และพื้นที่จัดส่ง (ไม่รวมวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)


- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดส่งภายใน 3-4 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)


- กรณีส่งต่างจังหวัด จัดส่งภายใน 3-7 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)


- กรณีพื้นที่ห่างไกล จัดส่งภายใน 7 วันทำการ(ไม่รวมวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)


กรณีช่วงเวลาที่มีคำสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าเกินกำหนด โดยไม่เกิน 7 วันทำการ


* เริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจาก วันที่ซื้อสินค้า และยืนยันการชำระเงินแล้วเสร็จ


** เวลาการจัดส่งสินค้าที่ระบุเป็นเวลาประมาณการที่ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่งโดยไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ อาจต่างกันได้ขึ้นอยู่กับสถานที่จุดหมายปลายทางและสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานั้นๆ


การส่งสินค้าให้กับลูกค้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในการสูญหายของสินค้า กรณีมีผู้เซ็นต์รับสินค้าโดยที่ไม่ใช่ผู้สั่งซื้อสินค้า


ที่อยู่สำหรับการส่งสินค้า จะต้องมีผู้ชื่อรับสินค้า หากไม่มีผู้รับสินค้าตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ และสินค้าถูกจัดส่งคืนกลับมาที่บริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอดำเนินการเรียกเก็บค่าบริการจัดส่งสินค้า 200 บาท


ในกรณีสินค้าถูกจัดส่งคืนกลับมาที่บริษัทฯ และลูกค้าต้องการให้จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าเป็นครั้งถัดไป ลูกค้าจะต้องชำระค่าส่งสินค้า 200 บาท ก่อนการนำสินค้าส่งกลับให้ลูกค้าอีกครั้ง


การขอยกเลิกคำสั่งซื้อโดยการติดต่อจากลูกค้า หากสินค้าอยู่ระหว่างจัดส่งโดยบริษัทขนส่ง ทางบริษัทฯ ขอดำเนินการเรียกเก็บค่าบริการจัดส่งสินค้า 200 บาท


การประกันและการคืนสินค้า


ในการตรวจรับสินค้า ลูกค้าจะต้องตรวจรับสินค้าจากเจ้าหน้าที่หรือพนักงานจัดส่งสินค้าของทาง บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ บริษัทตัวแทนขนส่งเอกชน ว่าถูกต้อง ครบถ้วน สมบรูณ์พร้อมใช้งานตามที่ระบุไว้บนฉลากสินค้าหรือไม่ ก่อนที่จะมีการลงนามรับสินค้าในใบรับสินค้าทุกครั้ง


• หากตรวจพบความชำรุดบกพร่องของตัวสินค้า ลูกค้ามีหน้าที่จะต้องแจ้งแก่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานจัดส่งสินค้าของทางบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ ติดต่อกลับมายังศูนย์บริการของบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากวันที่ได้รับสินค้านั้นไว้ มิเช่นนั้นให้ถือว่าลูกค้าได้รับมอบสินค้าตามคำสั่งซื้อไว้โดยสมบรูณ์แล้ว• การพิจารณาในการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบของทางบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เท่านั้น
• ลูกค้าจะต้องจัดเก็บสินค้าไว้ตามที่ได้ระบุไว้บนฉลากสินค้าเท่านั้น หากตรวจสอบพบหรือพิสูน์ได้ว่าการเก็บรักษาสินค้าไม่ถูกต้องตามที่ได้กำหนดไว้บนฉลากสินค้า บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเปลี่ยนสินค้าให้แก่ลูกค้า


ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หรือ รับคืนสินค้า ภายหลังการส่งมอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นสินค้าเกิดความเสียหายก่อนการส่งมอบถึงมือลูกค้า หรือปัญหาเกี่ยวกับตัวสินค้าในด้านคุณภาพที่เกิดจากการผลิต เท่านั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ คำสั่งซื้อไม่สามารถดำเนินการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข ในกรณีต่างๆ ดังนี้


1. กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้า ผิดคุณลักษณะ หรือ ผิดประเภทฯ


2. กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต (หากลูกค้าไม่ชำระค่าสินค้า คำสั่งซื้อตามเวลาที่กำหนด)


3. คูปองส่วนลดต่างๆ ทุกกรณีที่เกิดขึ้นจากความต้องการใส่ส่วนลดเพิ่มเติม หรือลืมใส่ส่วนลดคูปองฯ


4. กรณีที่สีและลักษณะโฆษณาของสินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพประกอบ เนื่องจากการแสดงผลของหน้าจออุปกรณ์ของลูกค้า


5. กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของผู้สั่งซื้อสินค้าทุกกรณี