product-carousel-0

selected-badge(เจ) Emborg เอ็มบอร์กแพลนท์เบสท์เชดดา ชีสแผ่น 150 กรัม

฿149
DISCOUNT
5% OFF
Min. spend ฿2,000
29 Feb - 31 Mar 2024
DISCOUNT
5% OFF
Min. spend ฿499
29 Feb - 31 Mar 2024
DISCOUNT
5% OFF
Min. spend ฿2,000
24 Feb - 1 Mar 2024
DISCOUNT
฿99 OFF
Min. spend ฿999
2 Jan - 31 Dec 2024
Quantity
/ 0 item available
1
KCG Online
KCG Online selected-badge
41.9K Friends 1K+ items sold

Secure payment

Description

ส่วนประกอบ

แป้งมันฝรั่งดัดแปร 20%, น้ำมันมะพร้าว 16%, น้ำมันเรปซีด 8%, วัตถุเจือปนอาหาร (INS 270), สีธรรมชาติ (INS 160c(i)), วัตถุกันเสีย (INS 202), แต่งกลิ่นธรรมชาติ

อาจมีนม และผลิตภัณฑ์จากนม  เก็บที่อุณหภูมิ 2-8 ° ซ.


โปรดอ่านรายละเอียดและตรวจสอบข้อมูลก่อนการสั่งซื้อ หรือ ทักแชทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


ชื่อ-ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ไม่สามารถแก้ไขได้หลังกดสั่งซื้อ สินค้าจัดส่งโดยรถขนส่งแยกตามอุณหภูมิ หากคำสั่งซื้อของท่านมีหลายอุณหภูมิจะจัดส่งแยกกัน โปรดตรวจสอบสินค้าตามใบเสร็จ หากไม่ถูกต้องโปรดแจ้งกลับทันที พร้อมรูปภาพสินค้าและใบเสร็จ หรือวิดีโอขั้นตอนการเปิดกล่องสินค้า


ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า

ทางบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าโดยบริษัทขนส่งเอกชน

สินค้าจะส่งถึงลูกค้าภายใน 3-7 วันทำการ นับจากวันที่ชำระเงิน ระยะเวลาขึ้นอยู่กับการขนส่ง และพื้นที่จัดส่ง (ไม่รวมวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดส่งภายใน 3-4 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

- กรณีส่งต่างจังหวัด จัดส่งภายใน 3-7 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

- กรณีพื้นที่ห่างไกล จัดส่งภายใน 7 วันทำการ(ไม่รวมวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

กรณีช่วงเวลาที่มีคำสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าเกินกำหนด โดยไม่เกิน 7 วันทำการ


* เริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจาก วันที่ซื้อสินค้า และยืนยันการชำระเงินแล้วเสร็จ

** เวลาการจัดส่งสินค้าที่ระบุเป็นเวลาประมาณการที่ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่งโดยไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ อาจต่างกันได้ขึ้นอยู่กับสถานที่จุดหมายปลายทางและสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานั้นๆ


การส่งสินค้าให้กับลูกค้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในการสูญหายของสินค้า กรณีมีผู้เซ็นต์รับสินค้าโดยที่ไม่ใช่ผู้สั่งซื้อสินค้า

ที่อยู่สำหรับการส่งสินค้า จะต้องมีผู้ชื่อรับสินค้า หากไม่มีผู้รับสินค้าตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ และสินค้าถูกจัดส่งคืนกลับมาที่บริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอดำเนินการเรียกเก็บค่าบริการจัดส่งสินค้า 200 บาท


ในกรณีสินค้าถูกจัดส่งคืนกลับมาที่บริษัทฯ และลูกค้าต้องการให้จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าเป็นครั้งถัดไป ลูกค้าจะต้องชำระค่าส่งสินค้า 200 บาท ก่อนการนำสินค้าส่งกลับให้ลูกค้าอีกครั้ง

การขอยกเลิกคำสั่งซื้อโดยการติดต่อจากลูกค้า หากสินค้าอยู่ระหว่างจัดส่งโดยบริษัทขนส่ง ทางบริษัทฯ ขอดำเนินการเรียกเก็บค่าบริการจัดส่งสินค้า 200 บาท


การประกันและการคืนสินค้า

ในการตรวจรับสินค้า ลูกค้าจะต้องตรวจรับสินค้าจากเจ้าหน้าที่หรือพนักงานจัดส่งสินค้าของทาง บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ บริษัทตัวแทนขนส่งเอกชน ว่าถูกต้อง ครบถ้วน สมบรูณ์พร้อมใช้งานตามที่ระบุไว้บนฉลากสินค้าหรือไม่ ก่อนที่จะมีการลงนามรับสินค้าในใบรับสินค้าทุกครั้ง

• หากตรวจพบความชำรุดบกพร่องของตัวสินค้า ลูกค้ามีหน้าที่จะต้องแจ้งแก่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานจัดส่งสินค้าของทางบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ ติดต่อกลับมายังศูนย์บริการของบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากวันที่ได้รับสินค้านั้นไว้ มิเช่นนั้นให้ถือว่าลูกค้าได้รับมอบสินค้าตามคำสั่งซื้อไว้โดยสมบรูณ์แล้ว

• การพิจารณาในการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบของทางบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เท่านั้น

• ลูกค้าจะต้องจัดเก็บสินค้าไว้ตามที่ได้ระบุไว้บนฉลากสินค้าเท่านั้น หากตรวจสอบพบหรือพิสูจน์ได้ว่าการเก็บรักษาสินค้าไม่ถูกต้องตามที่ได้กำหนดไว้บนฉลากสินค้า บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเปลี่ยนสินค้าให้แก่ลูกค้า

ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หรือ รับคืนสินค้า ภายหลังการส่งมอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นสินค้าเกิดความเสียหายก่อนการส่งมอบถึงมือลูกค้า หรือปัญหาเกี่ยวกับตัวสินค้าในด้านคุณภาพที่เกิดจากการผลิต เท่านั้น


บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ คำสั่งซื้อไม่สามารถดำเนินการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข ในกรณีต่างๆ ดังนี้

1. กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้า ผิดคุณลักษณะ หรือ ผิดประเภทฯ

2. กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต (หากลูกค้าไม่ชำระค่าสินค้า คำสั่งซื้อตามเวลาที่กำหนด)

3. คูปองส่วนลดต่างๆ ทุกกรณีที่เกิดขึ้นจากความต้องการใส่ส่วนลดเพิ่มเติม หรือลืมใส่ส่วนลดคูปองฯ

4. กรณีที่สีและลักษณะโฆษณาของสินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพประกอบ เนื่องจากการแสดงผลของหน้าจออุปกรณ์ของลูกค้า

5. กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของผู้สั่งซื้อสินค้าทุกกรณี