สายให้อาหาร เเบบไม่มีกระเปาะหยด EZ : Tube B
฿11
Variations

An Image

KassMedicare

3.1K Friends1K+ items sold

Go to shop


Description

สายให้อาหาร เเบบไม่มีกระเปาะหยด EZ : Tube B

สำหรับต่อเข้ากับถุงบรรจุอาหารเหลวให้กับผู้ป่วยที่รับอาหารผ่านทางสายยาง


  • ผลิตจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยเอทธิลีนออกไซด์ (ETO)
  • โดยมีระยะปลอดเชื้อ 5 ปี นับจากวันที่ผลิตหรือสิ้นสุดเมื่อบรรจุภัณฑ์ฉีกขาด
  • บรรจุในซองพลาสติก HDPE ซองละ 1 ชิ้น สินค้าใช้ครั้งเดียวทิ้ง


++ Promotion++

ยิ่งซื้อเยอะ ยิ่งคุ้ม

> ซื้อ 1 ชิ้น ราคา 11 บาท

> ซื้อ 10 ชิ้น ราคา 108 บาท ตกชิ้นละ 10.80 บาท

> ซื้อ 50 ชิ้น ราคา 534 บาท ตกชิ้นละ 10.68 บาท

> ซื้อ 100 ชิ้น ราคา 1056 บาท ตกชิ้นละ 10.56 บาท