เกษตรเพียวเพียว

default
เกษตรเพียวเพียว
Friends 9,512
 • default
  ชุดครบเช็ตการบำรุง (เร่งโต เร่งยอด เร่งดอก เร่งผล ป้องกันโรคแมลง)
  ฿5,000.00 ฿9,990.00
 • default
  ชุดประหยัด (บำรุงครบถ้วนทุกระยะ เขียว โตเร็ว แข็งแรง )
  ฿5,000.00 ฿9,990.00
 • default
  ชุดเร่งดอก ติดผลเยอะ (สะสมอาหาร สร้างดอก ติดผลดี ผลผลิตมีคุณภาพ)
  ฿3,000.00 ฿5,980.00
 • default
  ชุดนี้โดนทุกพืช (พืชแข็งแรง โตเร็ว เขียวเข้ม สมบูรณ์ ทนแล้ง ป้องกันโรคแมลง )
  ฿3,000.00 ฿5,980.00
 • default
  ชุดพืชผัก ไม้ดอก(เพิ่มน้ำหนัก ไม่มีโรค แมลงรบกวน)
  ฿2,000.00 ฿4,000.00
 • default
  ชุดนาข้าว (ใบเขียว ต้นแข็ง เมล็ดเต็ม รวงใหญ่)
  ฿2,000.00 ฿3,980.00
 • default
  ชุดพืชไร่ (สมบูรณ์ โตเร็ว ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต)
  ฿2,000.00 ฿3,980.00
 • default
  ชุด ยางพารา ปาล์ม (เพิ่มน้ำยาง เพิ่มทลายปาล์ม ไม่มีเชื้อรา)
  ฿2,000.00 ฿3,980.00
 • default
  ชุดผลไม้ (ติดดอก ออกผล เพิ่มน้ำหนัก ผิวสวย)
  ฿2,000.00 ฿3,980.00
 • default
  ชุดทดลอง สำหรับพืชผัก ไม้ดอก(เพิ่มน้ำหนัก ไม่มีโรค แมลงรบกวน)
  ฿1,000.00