product-carousel-0
Sorry, this shop is temporarily unavailable.

อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย

฿3
Variations
(ช้อน1แพค42คัน), (ถุงซิปอลูมิเนียมฟรอยส์), (ถุงกระดาษหม้อแกงใบใหญ๋), (ถุงกระดาษหม้อแกงใบเล็ก), (แพคเกจจิ้งขนมห้อแกงถ้วยผักตบ), (ปลาตะเพียนห้อยชุดผักตบ), (ถุงพลาสติกลุงเอนกHIDENใหญ่), (ถุงพลาสติกลุงเอนกHIDENเล็ก), (ขนมหม้อแกงถ้วยเปล่าใช้โชว์)
ทีมขายโรงงานลุงเอนก
ทีมขายโรงงานลุงเอนก
43.7K Friends 1K+ items sold
Description

รายการอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถขายได้ดีขึ้น


ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆมีรายการดังนี้


1 ช้อนขนมหม้อแกง

2ถุงอลูมิเนียมฟรอยส์สำหรับขนมหม้อแกงถ้วย

3ถุงกระดาษขนมหม้อแกงใบใหญ่

4ถุงกระดาษขนมหม้อแกงใบเล็ก

5ชุดแพคเกจจิ้งผักตบรักษ์โลกใส่ขนมหม้อแกงถ้วย

6ปลาตะเพียนสำหรับห้อยแพคเกจจิ้งผักตบ

7ถุงพลาสติกไฮเดนแบบนิ่มและเหนียวใบใหญ่

8ถุงพลาสติกไฮเดนแบบนิ่มและเหนียวใบเล็ก

9ขนมหม้อแกงถ้วยตัวอย่าง ใช้สำหรับวางโชว์ข้างในไม่มีขนมเป็นถ้วยเปล่าแพคติดสติ๊กเกอร์พร้อมถุงซิปครบชุด


...