1/2
product-carousel-0
product-carousel-1

โปรแกรมตรวจสุขภาพ B1 ตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองโรคเบื้องต้น เหมาะสำหรับ ทั้งชาย/หญิง

฿2,900
Quantity
/ 97 items available
1
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
Description

 รายละเอียดการใช้คูปอง

       - วันที่สามารถเริ่มใช้คูปอง  ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

- โปรดแสดงคูปอง และสอบถามรายละเอียดก่อนใช้บริการ

       - ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้ไม่จำกัดจำนวน

- ใช้คูปองได้ 1 ใบ / ท่าน /แพคเกจ

       - ไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือยกเลิกคูปองได้ 

       - กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน (ไม่รับ Walk in)

       - คูปองสามารถใช้บริการได้ที่ โรงพยาบาลบางปะกอก 1 เลขที่ 2 ซอยสุขสวัสดิ์ 25/1 แขวงบางปะกอก เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร  

        - สำหรับวันหยุดอื่นๆ กรุณาสอบถามกับทางโรงพยาบาลโดยตรง

        - หากต้องการยกเลิก หรือเลื่อนนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้     

        - ภาพนี้ใช้เพื่อการประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

        - คูปองนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้

        - มูลค่าที่เหลือจากการใช้คูปองนี้ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้

- รูปแบบบริการเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น

- สิทธิ์ในการใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้น

- รายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มต้น และสิ้นสุดตามช่วงระยะเวลาข้างต้นเท่านั้น

- บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยยึดคำตัดสินของทางโรงพยาบาลเป็นที่สิ้นสุด

- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้

- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)

- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้

-ไม่สามารถออกใบกำกับภาษี หรือ ใบเสร็จได้ 

 

              - ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ที่ : แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 1 โรงพยาบาลบางปะกอก 1 โทร. โทรศัพท์ : 02-109-1111 ต่อ 1160  เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07:00 - 17:00 น.