ชาสมุนไพร LEROOT / HG/La Chaya

default

19 products
  เครื่องดื่มชาใบมะม่วงหิมพานต์และสะระแหน่ผสมใบเตยหอมและหญ้าหวานออร์แกนิค Leroot 24 กรัม

  เครื่องดื่มชาใบมะม่วงหิมพานต์และสะระแหน่ผสมใบเตยหอมและหญ้าหวานออร์แกนิค Leroot 24 กรัม

  ฿164

  ฿219

  ชาดอกอัญชันและตะไคร้ออร์แกนิค Leroot 24 กรัม

  ชาดอกอัญชันและตะไคร้ออร์แกนิค Leroot 24 กรัม

  ฿164

  ฿219

  เครื่องดื่มชาตะไคร้และผักแพว ผสมใบเตยหอมและหญ้าหวานออร์แกนิค Leroot 24 กรัม

  เครื่องดื่มชาตะไคร้และผักแพว ผสมใบเตยหอมและหญ้าหวานออร์แกนิค Leroot 24 กรัม

  ฿164

  ฿219

  ชากระเจี๊ยบแดงและใบเตยหอมผสมหญ้าหวานออร์แกนิค Leroot 24 กรัม

  ชากระเจี๊ยบแดงและใบเตยหอมผสมหญ้าหวานออร์แกนิค Leroot 24 กรัม

  ฿164

  ฿219

  ชาสะระแหน่และใบเตยหอมผสมหญ้าหวานออร์แกนิค Leroot 24 กรัม

  ชาสะระแหน่และใบเตยหอมผสมหญ้าหวานออร์แกนิค Leroot 24 กรัม

  ฿164

  ฿219

  ชาสะระแหน่ใบมะกรูด ผสมตะไคร้ ใบเตยหอมและหญ้าหวานออร์แกนิค Leroot 24 กรัม

  ชาสะระแหน่ใบมะกรูด ผสมตะไคร้ ใบเตยหอมและหญ้าหวานออร์แกนิค Leroot 24 กรัม

  ฿164

  ฿219

  ชาตะไคร้ออร์แกนิค ตราเอชจี Organic Lemon Grass Tea, HG Brand 25 g.

  ชาตะไคร้ออร์แกนิค ตราเอชจี Organic Lemon Grass Tea, HG Brand 25 g.

  ฿164

  ฿219

  ชาดอกกระเจี๊ยบแดงออร์แกนิค ตราเอชจี Organic Roselle Tea, HG Brand 25 g.

  ชาดอกกระเจี๊ยบแดงออร์แกนิค ตราเอชจี Organic Roselle Tea, HG Brand 25 g.

  ฿164

  ฿219

  ชาใบหญ้าหวานออร์แกนิค ตราเอชจี Organic Stevia Leaf Tea, HG Brand 25 g.

  ชาใบหญ้าหวานออร์แกนิค ตราเอชจี Organic Stevia Leaf Tea, HG Brand 25 g.

  ฿164

  ฿219

  เครื่องดื่มชาผักแพวออร์แกนิค ตราเอชจี Organic Vietnamese Coriander Tea Drink, HG Brand 25 g.

  เครื่องดื่มชาผักแพวออร์แกนิค ตราเอชจี Organic Vietnamese Coriander Tea Drink, HG Brand 25 g.

  ฿164

  ฿219

  เครื่องดื่มชาใบมะม่วงหิมพานต์ออร์แกนิค ตราเอชจี Organic Cashew Leaf Tea Drink, HG Brand 25 g.

  เครื่องดื่มชาใบมะม่วงหิมพานต์ออร์แกนิค ตราเอชจี Organic Cashew Leaf Tea Drink, HG Brand 25 g.

  ฿164

  ฿219

  ชามิ้นต์ออร์แกนิค ตราเอชจี Organic Mint Tea, HG Brand 25 g.

  ชามิ้นต์ออร์แกนิค ตราเอชจี Organic Mint Tea, HG Brand 25 g.

  ฿164

  ฿219

  ชาใบเตยหอมออร์แกนิค ตราเอชจี Organic Pandanus Tea, HG Brand 25 g.

  ชาใบเตยหอมออร์แกนิค ตราเอชจี Organic Pandanus Tea, HG Brand 25 g.

  ฿164

  ฿219

  ชาขิงออร์แกนิค ตราเอชจี Organic Ginger Tea, HG Brand 25 g.

  ชาขิงออร์แกนิค ตราเอชจี Organic Ginger Tea, HG Brand 25 g.

  ฿164

  ฿219

  ชาดอกอัญชันออร์แกนิค ตราเอชจี Organic Butterfly Pea Tea, HG Brand 25 กรัม

  ชาดอกอัญชันออร์แกนิค ตราเอชจี Organic Butterfly Pea Tea, HG Brand 25 กรัม

  ฿164

  ฿219

  Organic Blueberry & Lemongrass with Mint, Butterfly Pea & Stevia Tea

  Organic Blueberry & Lemongrass with Mint, Butterfly Pea & Stevia Tea

  ฿324

  ฿360

  Organic Cranberry & Lemongrass with Roselle, Pandanus & Stevia Tea

  Organic Cranberry & Lemongrass with Roselle, Pandanus & Stevia Tea

  ฿324

  ฿360

  Organic Damask Rose & Lotus with Pandanus, Marigold & Licorice Tea

  Organic Damask Rose & Lotus with Pandanus, Marigold & Licorice Tea

  ฿324

  ฿360

  Organic Damask Rose & Pandanus with Jasmine & Stevia Tea

  Organic Damask Rose & Pandanus with Jasmine & Stevia Tea

  ฿324

  ฿360


Collections you may love

Almond Milk & Pistachio Milk

41 products

default
default
default
default
default

Nut walker

47 products

default
default
default
default
default