1/6
product-carousel-0
product-carousel-1
product-carousel-2
product-carousel-3
product-carousel-4
product-carousel-5

selected-badgeVAILL COVITRAP สเปรย์พ่นจมูก ยับยั้งเชื้อโควิด-19 ทางกายภาพ [15 ml]

฿650 ฿990
Quantity
/ 21 items available
1
Herbalshopthailand
Herbalshopthailand selected-badge
52.2K Friends 1K+ items sold

Secure payment

Description

VAILL COVITRAP Anti-CoV Nasal Spray

สเปรย์พ่นจมูก ยับยั้งเชื้อโควิด-19 ทางกายภาพ


ดักจับและยับยั้งเชื้อโควิด-19 ยาวนานต่อเนื่อง 6 ชม.

วิจัยพัฒนาโดย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำหน่ายโดย องค์การเภสัชกรรมคำเตือน ข้อห้ามใช้ และข้อควรระวัง

ㆍผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถใช้ทดแทนหน้ากากอนามัยหรือพลิตภัณฑ์อื่นที่

แนะนำโดยหน่วยงานสาธารณสุข ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ได้

ㆍหากเกิดผลไม่พึ่งประสงค์ร้ายแรงซึ่งอาจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ให้รีบ ปรึกษาแพทย์

ㆍสำหรับใช้ที่โพรงจมูกเท่านั้น ห้ามรับประทาน