HealthSmile Contact
default
ตรวจหาปริมาณโปรตีนรั่วในปัสสาวะ (ระดับไมโคร) เพื่อดูการทำงานของไต
฿550.00
Quantity
(180 items available)
1
Description
ค่าครีเอตินีนในเลือดผิดปกติ แสดงถึงการทำงานของไตที่ผิดปกติ การตรวจหาโปรตีนรั่วในปัสสาวะ ระดับไมโคร (Microalbumin) จะช่วยให้ทราบความผิดปกติได้เร็วกว่าจากผลเลือด เหมาะกับผู้มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต โรคตับ หรือกินยาต่อเนื่องเป็นประจำ ภาวะไมโครอัลบูมินนูเรีย ( Microalbuminuria ) คือ ภาวะที่มีการขับอัลบูมิน (โปรตีนชนิดหนึ่งที่มีอณูเล็กขนาดประมาณ 60,000 dalton) ทางปัสสาวะในปริมาณระหว่าง 30 -300 มิลลิกรัมภายในเวลา 24 ชม. หรือปริมาณ 30 – 30 ไมโครกรัมต่อมิลลิกรัมของครีอาตินีน ภาวะนี้สามารถบ่งชี้ถึงการเสื่อมหน้าที่ของไตที่ในระยะเริ่มแรกได้ อนึ่งการตรวจไมโครอัลบูมินในปัสสาวะนี้เป็นการวัดระดับของอัลบูมินในปัปริมาณที่น้อยกว่าการตรวจหาโปรตีนหรืออัลบูมินปัสสาวะด้วยวิธีทั่วไป (ที่มีปริมาณมากกว่า 300 มิลลิกรัมในปัสสาวะ 24 ชม. หรือ มากกว่า 30 ไมโครกรัมต่อมิลลิกรัมครีอาตินีน) อย่างไรก็ดีภาวะไมโครอัลบูมินนูเรียที่ไม่เกี่ยวกับภาวะไตเสื่อมหน้าที่ อาจเกิดจากสาเหตุอื่น ได้ เช่น ภาวะไข้สูง ปัสสาวะมีเม็ดเลือดแดงปน การติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ขณะมีประจำเดือน มีตกขาว การตั้งครรภ์ ภาวะหัวใจวาย การออกกำลังกายอย่างหนัก และมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า 300 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร - ถ้าไม่มีโปรตีนรั่ว ก็แปลว่าอาจเสื่อมชั่วคราว - หากตรวจพบรั่วเล็กน้อย (จากการตรวจ micro albumin) ก็ต้องรีบรักษา เพราะกลับมาปกติได้ - แต่ถ้าถึงขั้นมีโปรตีนรั่วจนตรวจปัสสาวะทั่วไปพบ (หรือปัสสาวะเป็นฟอง) ก็ถือว่าโปรตีนรั่วมาก ต้องรีบพบแพทย์ด่วน ตรวจ Urine micro albumin / creatinine ratio ได้ง่ายๆ เพียงส่งปัสสาวะ 10-30 cc ใส่ภาชนะสะอาดปิดสนิท (เช่นขวดน้ำดื่ม) มายังบริษัท ผลออกหลังจากได้รับปัสสาวะภายใน 48 ชั่วโมง