HealthSmile Contact
default
ตรวจหาปริมาณโปรตีนรั่วในปัสสาวะ (ระดับไมโคร) เพื่อดูการทำงานของไต
฿480.00
Quantity
(180 items available)
1
Description
ค่าครีเอตินีนในเลือดผิดปกติ แสดงถึงการทำงานของไตที่ผิดปกติ ปกติต้องตรวจเพิ่มว่ามีไตรั่วหรือไม่ค่ะ โดยดูจากปัสสาวะ หาค่า micro albumin/creatinine ratio การตรวจ Urine microalbumin / creatinine ratio นี้เป็นการตรวจเพื่อดูว่าการกรองของไตคุณยังสามารถกรองโปรตีนได้ปกติหรือไม่ ซึ่งจะลึกกว่าการตรวจปัสสาวะแบบปกติ - ถ้าไม่มีโปรตีนรั่ว ก็แปลว่าอาจเสื่อมชั่วคราว - หากตรวจพบรั่วเล็กน้อย (จากการตรวจ micro albumin) ก็ต้องรีบรักษา เพราะกลับมาปกติได้ - แต่ถ้าถึงขั้นมีโปรตีนรั่วจนตรวจปัสสาวะทั่วไปพบ (หรือปัสสาวะเป็นฟอง) ก็ถือว่าโปรตีนรั่วมาก ต้องรีบพบแพทย์ด่วนนะคะ ตรวจ Urine micro albumin / creatinine ratio ได้ง่ายๆ เพียงส่งปัสสาวะ 10-30 cc ใส่ภาชนะสะอาดปิดสนิท (เช่นขวดน้ำดื่ม) มายังบริษัท ผลออกหลังจากได้รับปัสสาวะภายใน 24 ชั่วโมง