1/4
product-carousel-0
product-carousel-1
product-carousel-2
product-carousel-3

selected-badge[20 กล่อง] ใหม่ Hip Biotech 2in1 ATK Rapid SARS-CoV-2 ชุดตรวจ แอนติเจนโควิด19

฿709 ฿1,980
Quantity
/ 96 items available
1
@healthexpress.biz
@healthexpress.biz selected-badge
37.7K Friends 716 items sold

Secure payment

Express delivery

Description

รุ่นใหม่ 2in1 ATK Hip biotech ชุดตรวจโควิด แบบจมูก&น้ำลาย (2in1) covid-19 [1ชุดต่อกล่อง]


*ไม่มีการรับประกันสินค้า


ชุดดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง 2in1 ด้วยจมูกหรือน้ำลาย (Covid-19 Antigen Test Self-Test Kit) ขนาดบรรจุ 1 ชุด บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้ (Home Use)


- 1 ชุดต่อกล่อง - ชุดตรวจโควิด-19 โดยวิธีการตรวจโพรงจมูก (Saliva Specimens)

- น้ำยาบรรจุแยกหลอดออกจากหลอดทดสอบ ใช้งานสะดวก คงประสิทธิภาพสูงสุดตลอดอายุการใช้งาน

- ตรวจง่าย อ่านผลได้ภายใน 15 นาที - ค่า Sensitive 95%

- รู้ผลเร็ว ตรวจเองที่บ้านได้

- การเก็บรักษาชุดทดสอบ : ควรเก็บที่อุณหภูมิ 4-30 องศาเซลเซียส

- ผ่านการตรวจประเมินประสิทธิภาพ โดย คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

- มีทะเบียน อย. ถูกต้อง T6400436 (Home Use)

- ใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ เลขที่ กท.สน. 192/2563


ส่วนประกอบของชุดตรวจ :

1. ตลับทกสอบ

2. กรวยเก็บน้ำลาย

3. หลอดเก็บตัวอย่าง

4. หลอดสารสกัด

5. คู่มือการใช้งาน

6. ซองทิ้งอุปกรณ์ BIO SAFETY BAG


คำเตือน

- อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

- ชุดตรวจนี้ใช้สำหรับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น ควรยืนยันผลด้วยวิธี Real Time PCR

- ชุดตรวจนี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายว่ารับเชื้อโควิด-19 และผลการทดสอบนี้เป็นการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อโควิด-19 เท่านั้น


ข้อควรระวัง

- ก่อนการใช้งานควรตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ว่าไม่มีการรั่ว หรือ ฉีกขาด

- ห้ามเก็บชุดตรวจในอุณหภูมิที่สูงกว่า 30 องศา เพราะจะทำให้ชุดตรวจเสื่อมสภาพ

- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์หลังวันหมดอายุ โดยสามารถดูวันหมดอายุได้บนผลิตภัณฑ์


* คำแนะนำ

กรณีได้ผลลบ แต่มีประวัติที่มีความเสี่ยงสูง หรือ ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อควรเฝ้าระวังตนเอง และ ดำเนินการตรวจซ้ำอีกครั้ง 3-5 วัน หรือ เมื่อมีอาการป่วย


** กรุณาอ่านคำแนะนำในคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนเริ่มทำการทดสอบ

1. ประกอบส่วนของกรวยเก็บน้ำลายเข้ากับส่วนของหลอดสกัดแอนติเจนเพื่อเก็บน้ำลาย

2. เก็บน้ำลาย โดยปริมาตรของน้ำลายจะต้องเท่ากับ 1/4 ของหลอดสกัดแอนติเจน (ประมาณ 300 ไมโครลิตร)

3. เทน้ำยาสกัดแอนติเจนลงในหลอดสกัดแอนติเจน

4. ถอดกรวยเก็บน้ำลายและปิดฝาหลอดสกัดแอนติเจน

5. เขย่าหลอดสกัดแอนติเจนสามครั้งอย่างแรง แล้วบีบหลอดสกัดแอนติเจน 10 ครั้ง เพื่อให้น้ำยาสกัดแอนติเจนและตัวอย่างเข้ากัน

6. คว่ำหลอดสกัดแอนติเจนเพื่อหยดน้ำยาสกัดแอนติเจนจำนวน 3 หยด ลงในช่องตัวอย่าง (S) อย่างช้า

7. จับเวลา 15-20 นาที และอ่านผล (หมายเหตุ : ผลหลังจาก 20 นาที อาจไม่ถูกต้อง)

8. แปลผลการทดสอบ


การดูผลจากการทดสอบ

(อย่ารอเวลานานเกิน 30 นาที เพราะจะได้ผลที่ไม่สมบูรณ์)

1. Negative : ผลเป็นลบ (ไม่พบเชื้อ) หากมีขีดขึ้นเฉพาะตัว C แสดงว่าได้ผลเป็นลบ

2. Positive : ผลเป็นบวก (พบเชื้อ) หากขีดขึ้น 2 ขีด ทั้งตัว C และ T แม้จะเป็นเส้นสีอ่อนๆ ก็ถือได้ผลเป็นบวก

3. Invalid : ผลที่ใช้ไม่ได้ (ทดสอบใหม่) หากไม่มีขีดขึ้นที่ตัว C แสดงว่าทดสอบไม่สมบูรณ์ ให้ทำการทดสอบใหม่


การเก็บรักษาชุดทดสอบ

1. ควรเก็บที่อุณหภูมิ 4~30 องศาเซลเซียส

2. ชุดทดสอบดูตามฉลากที่กำกับไว้

3. หลังจากแกะซองถาดตรวจหาเชื้อแล้ว

4. ให้รีบใช้ภายใน 1ชม.