product-carousel-0

Devanom Mrs.Lychee

฿210
Quantity
/ 37 items available
1
Group B Beer
Group B Beer
Description

Devanom Mrs. Lychee

Style : Lychee Honey Mead

ABV : 5%

330ml bottle


คําเตือน : ห้ามจําหน่ายสุราแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

: การดื่มสุราทําให้ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลง

: บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ไม่ควรดื่ม


เนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสินค้าควบคุม กรุณาแนบรูปบัตรประชาชนทางไลน์ออฟฟิเชียล โดยขีดฆ่าส่วนที่เป็นข้อมูลสำคัญ เพื่อยืนยันอายุผู้ซื้อก่อนจัดส่งสินค้า ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ