1/2
product-carousel-0
product-carousel-1

ขนมไหว้พระจันทร์ ไส้งาดำเคี่ยวไข่เดี่ยว

฿118
Variations
1 ชิ้น, 2 ชิ้นพร้อมกล่อง, 4 ชิ้นพร้อมกล่อง
กอกใจ ไหว้พระจันทร์
กอกใจ ไหว้พระจันทร์
5.7K Friends 518 items sold

Secure payment

Description

ขนาด 170 กรัมต่อชิ้น


หมายเหตุ: สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืน