default
ชุดตรวจ HIP BIOTECH แบบน้ำลาย Antigen Test Kit Covid 19 AG test
฿69 ฿89
Quantity
/ 0 item available
1
default
EgatCoop
Description

NEW ชุดตรวจ HIP BIOTECH แบบน้ำลาย Antigen Test Kit Covid 19 AG test ชุดตรวจโควิดตรวจด้วยน้ำลาย ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

 ได้รับใบประเมินเทคโนโลยีเลขที่ T6400421 (จากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา)

 สามารถตรวจสอบด้วยตนเองได้ ตรวจง่าย อ่านผลได้ภายใน 20 นาที

 ผ่านการตรวจประเมินประสิทธิภาพโดยคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


****ราคาปรับเป็นปกติ 89 บาท