default
EDUCA
Friends 8,428
 • default
  SLC Books Set ชุด ปฏิรูปโรงเรียนยั่งยืน
3 Products
 • default
  นี่แหละเด็ก …โรงเรียนประถมศึกษาภาคปฏิบัติ
  ฿165
 • default
  พัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ : คู่มือการปฏิรูปโรงเรียนที่ยั่งยืน
  ฿120
 • default
  การปฏิรูปโรงเรียน : แนวความคิด “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” กับการนำทฤษฎีมาปฏิบัติจริง
  ฿75