product-carousel-0

Private consult 1 เดือน

฿3,290

Accept credit / debit cards

Quantity
/ 198 items available
1
Eatology
Eatology
Description

รายละเอียดโปรแกรมราคา3,290 บาท

ประกอบด้วย

1.ปรึกษานักกำหนดอาหารวิชาชีพ ระยะเวลา 1 เดือน

2.ปรึกษา ผ่านวิดีโอคอล 4 ครั้ง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

3.วิเคราะห์พฤติกรรมการกินอาหาร โดย นักกำหนดอาหารวิชาชีพ

4.ประเมินภาวะโภชนาการของคุณ เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของสารอาหารและพลังงานภายใน 1 วัน

5. สรุปรายงานการให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านโภชนาการและการบริโภคอาหาร

6. ตารางอาหารที่ออกแบบเฉพาะคุณ สำหรับคุณ 3 วัน และปริมาณสัดส่วนอาหารที่ควรกินต่อวัน

*สำหรับ 1เดือน ตารางอาหารจะมีปรับสัดส่วนตามรายสัปดาห์ที่พูดคุยกัน