1/6
product-carousel-0
product-carousel-1
product-carousel-2
product-carousel-3
product-carousel-4
product-carousel-5

Cobie Brown น้ำผึ้งเกสรดอกไม้ป่า Classic One 380 G.

฿250
DISCOUNT
฿500 OFF
Min. spend ฿8,000
31 Mar - 29 Apr 2024
DISCOUNT
฿200 OFF
Min. spend ฿4,000
31 Mar - 29 Apr 2024
DISCOUNT
฿100 OFF
Min. spend ฿2,000
31 Mar - 29 Apr 2024
DISCOUNT
฿50 OFF
Min. spend ฿1,000
31 Mar - 29 Apr 2024
DISCOUNT
฿20 OFF
Min. spend ฿500
31 Mar - 29 Apr 2024
Variations
1 btl., 3 btl., 6 btl., 12 btl., 24 btl.
Cobie Brown
Cobie Brown
1.5K Friends

Secure payment

Description

Cobie Brown Pure Natural Honey - Classic One 380 G.

น้ำผึ้งเกสรดอกไม้ป่า Classic One 380 G.


น้ำผึ้งเกสรป่า ภาคเหนือ รุ่น Classic One

สีเหลืองออกน้ำตาลเข้มมาจากเกสรดอกไม้หลายชนิด เช่น ดอกจ้อล้อ ดอกเสี้ยว เป็นต้น ให้รสชาติหวานเข้มข้น