1/5
product-carousel-0
product-carousel-1
product-carousel-2
product-carousel-3
product-carousel-4

BORENO 🍌 🖤 (banana oreo)

฿95
Variations
12oz, 4oz
Cloudy Pudding
Cloudy Pudding
1.3K Friends

Secure payment

Express delivery

Description

ใครสายโอริโอต้องถ้วยนี้เลย พุดดิ้งเนื้อนุ่มมาผสมกับโอริโอ ตัดด้วยกล้วยหอมๆ คุ้กกี้วนิลานุ่มๆ แนะนำกด2ถ้วยไปเลย ยังไงก็วางไม่ลงค่า