1/2
product-carousel-0
product-carousel-1

GiveTheFuture-Bucket

฿390
Quantity
/ 128 items available
1
มูลนิธิยุวพัฒน์
มูลนิธิยุวพัฒน์
4.4K Friends

Secure payment

Description

สินค้าเพื่อการกุศล"พี่ได้ใช้ น้องได้เรียน"


สำหรับทุกคนที่ได้ใช้ คุณจะได้ส่งน้องๆ ไปเรียนหนังสือ เพราะรายได้ทั้งหมดสมทบเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ ที่ขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์


หมวก Bucket รุ่น Give The Future

รายละเอียดขนาดรอบหมวก : 56 - 58 ซม.

ราคา : 390 บาท (ยังไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)


การจัดส่ง

***กรุณาระบุ "การรับใบเสร็จรับเงิน" ในช่องหมายเหตุถึงผู้ขาย***

1. ต้องการ "รับใบเสร็จรับเงินบริจาค" ทางไปรษณีย์

2. ประสงค์ให้มูลนิธิฯ ส่งรายการบริจาคเข้าระบบ e-Donation ให้แก่กรมสรรพากรเพื่อการใช้ลดหย่อนภาษีโดยอัตโนมัติ

3. ไม่ต้องการรับใบเสร็จรับเงิน


จัดส่งของในวันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์

.....................................................

"ขอขอบคุณที่ร่วมมอบอนาคตทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทย"