GiveTheFuture-Bucket
฿279
Quantity/ 176 items available
1

An Image

มูลนิธิยุวพัฒน์

4.8K Friends

Go to shop


Description

พิเศษ!!! ต้อนรับปี 2024 สินค้าเพื่อการกุศล"พี่ได้ใช้ น้องได้เรียน"


สำหรับทุกคนที่ได้ใช้ คุณจะได้ส่งน้องๆ ไปเรียนหนังสือ เพราะรายได้ทั้งหมดสมทบเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ ที่ขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์


หมวก Bucket รุ่น Give The Future

รายละเอียดขนาดรอบหมวก : 56 - 58 ซม.

ราคา : 279 บาท (ยังไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)


การจัดส่ง

***กรุณาระบุ "การรับใบเสร็จรับเงิน" ในช่องหมายเหตุถึงผู้ขาย***

1. ต้องการ "รับใบเสร็จรับเงินบริจาค" ทางไปรษณีย์

2. ประสงค์ให้มูลนิธิฯ ส่งรายการบริจาคเข้าระบบ e-Donation ให้แก่กรมสรรพากรเพื่อการใช้ลดหย่อนภาษีโดยอัตโนมัติ

3. ไม่ต้องการรับใบเสร็จรับเงิน


จัดส่งของในวันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์

.....................................................

"ขอขอบคุณที่ร่วมมอบอนาคตทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทย"