ข้าวเบญจรงค์

default
ข้าวเบญจรงค์
Friends 447
 • default
  ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ขนาด 36 กก. (1 กล่อง)
  ฿3,200.00 ฿4,300.00
 • default
  ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ขนาด 1 กก. x 5 ถุง
  ฿500.00 ฿590.00
 • default
  ข้าวไรซ์เบอร์รี่
  ฿100.00 ฿120.00
 • default
  ข้าวเสาไห้ 100% ขนาด 5 กก. x 6 ถุง
  ฿570.00 ฿1,090.00
 • default
  ข้าวเสาไห้ 100% ขนาด 5 กก. x 3 ถุง
  ฿290.00 ฿550.00
 • default
  ข้าวเสาไห้ 100% ขนาด 5 กก.
  ฿114.00 ฿190.00
 • default
  ข้าวหอม 100% เบญจรงค์ ( ข้าวหอมปทุมธานี) ขนาด 5 กก. x 6 ถุง
  ฿770.00 ฿1,290.00
 • default
  ข้าวหอม 100% เบญจรงค์ ( ข้าวหอมปทุมธานี) ขนาด 5 กก. x 3 ถุง
  ฿390.00 ฿650.00
 • default
  ข้าวหอม 100% เบญจรงค์ ( ข้าวหอมปทุมธานี) ขนาด 5 กก.
  ฿149.00 ฿220.00
 • default
  ข้าวหอมมะลิ 100% ขนาด 5 กก. x 6 ถุง
  ฿1,070.00 ฿1,400.00