ตรวจมะเร็งเต้านมระบบ Digital Mammogram with UItrasound Breast Both Sides
฿2,900
Quantity/ 77 items available
1

An Image

รพ.กรุงเทพขอนแก่น

16.6K Friends201 items sold

Go to shop


Description

ผู้หญิงทุกคน เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อ มะเร็งเต้านม การป้องกันมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุด คือ การค้นพบให้เร็วที่สุด เพื่อเพิ่มโอกาสรอดและรักษาให้หายขาดได้ หากรอจนเกิดความผิดปกติของเต้านม และจนคลำเจอก้อนอาจเกิดภาวะลุกลามของมะเร็งเต้านมได้

  • แนะนำสุภาพสตรีพบแพทย์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
  • สำหรับสุภาพสตรีที่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • รวมถึง สุภาพสตรีที่ อายุ 30 ปี ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวสายตรงเป็นมะเร็งเต้านม


ใช้บริการได้ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567


In this collection

ชุดตรวจสุขภาพ Advanced Check Up (หญิง)

ชุดตรวจสุขภาพ Advanced Check Up (หญิง)

฿10,680

ชุดตรวจสุขภาพ Executive Check Up (หญิง)

ชุดตรวจสุขภาพ Executive Check Up (หญิง)

฿16,680

ตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยสูตินรีแพทย์ Liquid Eased Cytology

ตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยสูตินรีแพทย์ Liquid Eased Cytology

฿1,200

ชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin Prep + HPV Test

ชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin Prep + HPV Test

฿2,100

ชุดตรวจสุขภาพ Absolute Check Up (หญิง)

ชุดตรวจสุขภาพ Absolute Check Up (หญิง)

฿21,480