default
ATI Training & Exam
Friends 13,326
 • default
  Promotion สุดคุ้ม! ราคาพิเศษ
 • default
  ตะลุยโจทย์ IC Plain ฉบับ Intensive
 • default
  Study Note ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป
 • default
  หนังสือจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ราคาพิเศษ!
10 Products
 • default
  [Special Promotion] ตะลุยโจทย์ IC Plain + Study Note สุดพิเศษ + หนังสือจาก SET จำนวน 3 เล่ม
  ฿1,100 ฿1,600
 • default
  [สั่งซื้อแพคคู่] ตะลุยโจทย์ IC Plain + Study Note สุดพิเศษจาก ATI
  ฿800 ฿1,000
 • default
  [สั่งซื้อแพคคู่] ตะลุยโจทย์ IC Plain + หนังสือสำหรับสอบ IC Plain จาก SET จำนวน 3 เล่ม
  ฿800 ฿1,100
 • default
  [สั่งซื้อแพคคู่] Study Note + หนังสือสำหรับสอบ IC Plain จาก SET จำนวน 3 เล่ม
  ฿800 ฿1,100
 • default
  ตะลุยโจทย์ IC Plain ฉบับ Intensive ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (P1)
  ฿500
 • default
  หนังสือสำหรับสอบ IC Plain จาก SET จำนวน 3 เล่ม
  ฿500 ฿600
 • default
  Study Note ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain)
  ฿500
 • default
  ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน: ตราสารทั่วไป
  ฿300
 • default
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน: หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป
  ฿200
 • default
  (หนังสือด้านจรรยาบรรณฯ) หนังสือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม
  ฿100