[1 กระปุก] แคลเซียมจากสาหร่ายทะเล ผสม วิตามินดี3 ซิงค์และวิตามินซี
฿315฿350
Quantity/ 99 items available
1

An Image

2Grace

3.2K Friends

Go to shop


Description

สาหร่ายขั้วโลกเหนือ

 • แคลเซียมจากสาหร่ายทะเลสีแดง สายพันธุ์ Lithothamnion sp. อุดมไปด้วยแร่ธาตุชนิดต่าง โดยแร่ธาตุหลักคือ แคลเซียม (32 %) และ แมกนีเซียม (2.2%) และยังมีแร่ธาตุอื่นๆอีก 72 ชนิด แหล่งเก็บเกี่ยวของสาหร่ายชนิดนี้อยู่บริเวณ Bíldudalur ประเทศไอร์แลนด์ แถบขั้วโลกเหนือทะเลแอตแลนติก ซึ่งเป็นทะเลที่สะอาด ปลอดมลภาวะเป็นพิษโครงสร้างเหมือนรังผึ้ง

 • เนื่องจากโครงสร้างของ แคลเซียมจากสาหร่ายทะเล (Aquamin) เป็นโครงสร้างแบบพืช(เหมือนรังผึ้ง) จึงทำให้มีพื้นที่ผิวที่มากกว่าแคลเซียมจากหินปูน ประมาณ 10 เท่า ซึ่งส่งผลดีต่อระบบย่อยอาหาร
 • ในงานวิจัยโดย Prof. Nora O’Brien จาก University College Cork, UCC Ireland โดยทำการทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวของแคลเซียมจากสาหร่ายทะเล(Aquamin) และแคลเซียมที่ได้จากหินปูน  
 • จากผลการวิจัยสรุปผลได้ว่า แคลเซียมจากสาหร่ายทะเล(Aquamin) ถูกย่อยได้ 86.5% ขณะที่แคลเซียมจากหินปูน ถูกย่อยได้เพียง 36.5% ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์

(Seaweed Calcium +D3)

 • ไม่ทำให้เกิดการอุดตันของแคลเซี่ยมในระบบหลอดเลือดหัวใจเมื่อบริโภคไปมากกว่า 4 ปี (Effects of supplementation with a calcium-rich marine-derived multi-mineral supplement and short-chain fructo-oligosaccharides on serum lipids in postmenopausal women, Barbara E. Cronin, Philip J. Allsopp, Mary M. Slevin, Pamela J. Magee, M. Barbara E. Livingstone, Mary M. Slevin, Pamela J. Magee, M. Barbara E. Livingstone, J. J. Strain and Emeir M. McSorley*)
 • มีความเป็นด่างสูง pH 9.5-10.5
 • ไม่มีสารก่อให้เกิดภูมแพ้
 • วัตถุดิบจากธรรมชาติ (Calcium from Natural) ไม่ผ่านกระบวนการทางเคมี (No Chemical Treat)
 •  มีผลึกโครงสร้างที่ช่วยให้แตกตัวและดูดซึมได้ง่าย
 • มีแร่ธาตุต่างๆ 74 ชนิด มีแคลเซียมสูง 33% และแมกนีเซียม 2.2%
 • มีวิตามินดี3 ช่วยในการดูดซึม
 • มีวิตามินซี และซิงค์ ช่วยในขบวนการทำงานของแคลเซียม