1/5
product-carousel-0
product-carousel-1
product-carousel-2
product-carousel-3
product-carousel-4

(ส่งฟรี )ชุดตรวจโควิด-19 Dymind (ตรวจน้ำลาย)

฿75
Quantity
/ 500 items available
1
AEC Healthcare
AEC Healthcare
Description

ใบรับรองการประเมินเทคโนโลยี เลขที่ T 6400555

ตรวจหาโอมิครอนได้

SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold) Dymind

แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง โดยใช้กับสิ่งส่งตรวจที่เก็บจากน้ำลาย


ใช้งานง่าย

ตรวจด้วยน้ำลาย

Home use สำหรับใช้ภายในบ้าน

1 กล่อง

บรรจุ 1 การทดสอบ


การใช้ชุดตรวจ

 • ใช้สำหรับตรวจวินิจฉัยภายนอกร่างกายเท่านั้น
 • อ่านเอกสารกากับอย่างละเอียดก่อนเริ่มทำการทดสอบ และทำตามคู่มืออย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดผลที่ไม่ถูกต้อง
 • ห้ามใช้ชุดทดสอบหลังวันหมดอายุ
 • ใช้ชุดทดสอบทันทีเมื่อฉีกซองบรรจุ ห้ามใช้ชุดทดสอบซ้ำ
 • ตัวอย่างและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทดสอบถือเป็นสิ่งสิ่งที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ควรทำการทดสอบด้วยความระมัดระวัง
 • ทิ้งชุดทดสอบที่ใช้แล้วให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของท้องถิ่น และล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังทำการทดสอบ
 • หลีกเลี่ยงการใช้ตัวอย่างที่มีเลือดปน
 • ห้ามใช้ชุดทดสอบและส่วนประกอบต่างๆที่ให้มาต่างล๊อตกัน
 • หลอดทดสอบบรรจุสารละลายมีเกลือเป็นส่วนประกอบ หากสัมผัสผิวหนังหรือดวงตาให้ทำการล้างออกด้วยน้ำสะอาด
 • การเก็บตัวอย่างไม่ต้องอบรมหรือฝึกฝนเป็นพิเศษ ผู้ทดสอบสามารถศึกษารายละเอียดจากเอกสารกำกับและปฏิบัติตามได้
 • ควรอ่านผลการทดสอบในบริเวณที่มีแสงสว่างมากพอ