Tropica Aquarium Soil ดินปลูกไม้น้ำ สำหรับตู้ปลา ช่วยให้น้ำใส และช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดี
฿734
Variations

An Image

TailyBuddy

21.3K Friends

Go to shop


Description

Tropica Aquarium Soil 

ทรอปิค่า ดินปลูกไม้น้ำ แบรนด์ของประเทศเดนมาร์ค ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากทั่วโลก

สร้างสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติสำหรับปลา กุ้ง และพืชไม้น้ำ

ช่วยทำให้น้ำใส และช่วยเสริมให้พืชไม้น้ำเจริญเติบโตได้ดี

Aquarium Soil ดินไม้น้ำของทรอปิค่า ใช้เมื่อตั้งตู้ใหม่ ใช้เป็นชั้นปูพื้นตู้ได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องใช้วัสดุปูพื้นชนิดอื่นเลย

ขนาดเม็ด 2-3 มม. ทำให้ง่ายต่อการปักปลูกต้นไม้

Aquarium Soil มีสารอาหาร แร่ธาตุ ที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืชทั่วไป และกระตุ้นสีแดงของต้นไม้สีแดง

เป็น Active substrate ที่สมบูรณ์ และไม่ทำให้น้ำกระด้าง (ลดค่า pH และ KH) 

มาจากสารสกัดจากดินธรรมชาติ


Aquarium Soil พร้อมใช้งานทันที สร้างสภาวะเหมาะสำหรับปลา และพืชตามธรรมชาติครบถ้วน 

(ไม่จำเป็นต้องล้างน้ำ เพราะจะทำให้สารอาหารและแร่ธาตุสูญเสียไป) 

เติมดิน Aquarium Soil ให้สูงประมาณ 5-6 ซม. โดยลาดเทดินไปทางด้านหลัง เพื่อเพิ่มความมีมิติของตู้ปลา แล้วแต่การออกแบบ

จัดวาง หิน ไม้ หรือ ของตกแต่งอื่นๆลงไป

ค่อยๆเติมน้ำลงไปช้าๆ ให้สูงเหนือดิน ประมาณ 2 ซม.

ปลูก กดปักพืช ไม้น้ำลงในดิน

เติมน้ำลงในตู้ปลาที่เหลืออย่างช้าๆ และระมัดระวัง


วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

Aquarium Soil ใช้งานได้ดีทันที ตั้งแต่วันที่เริ่มใช้งานหรือตั้งตู้ใหม่ ทั้งยังช่วยเสริมเฉดสีแดงของพืชแนะนำให้เปลี่ยนน้ำอย่างน้อย 25-50% ของน้ำในตู้ สัปดาห์ละ 2ครั้ง ในช่วง 4 สัปดาห์แรก หลังจากตั้งตู้ใหม่

วิธีการคำนวณปริมาณ ดิน Aquarium Soil ที่ใช้ในตู้ 

วัดขนาดตู้ปลา ด้านกว้าง และยาว เป็นเซนติเมตร เช่น 90 x 60 cm. 

พิจารณาความหนาของชั้นดินที่ต้องการ เช่น 8 cm. และลาดเทหนาขึ้นไปด้านหลังเพิื่อสร้างมิติของตู้ให้สวยงาม 

คำนวณปริมาตรดิน โดยเอา ยาว x กว้าง x ความหนาชั้นดิน แล้วหารด้วย 1,000

ยกตัวอย่างเช่น 90 x 60 x 8/1000 = 43,2 L Soil คือปริมาตรดินที่ต้องใช้ 


Made in Japan