Canagan Free-Range Chicken for Small Dogs คานาแกน ฟรีเรนจ์ ไก่ อาหารลูกสุนัข และ สุนัขโต พันธุ์เล็ก
฿330
Variations

An Image

TailyBuddy

21.3K Friends

Go to shop


Description

คานาแกน ฟรี-เรนจ์ ชิคเก้น สำหรับ สุนัข เป็นสูตรอาหารที่มีวัตถุดิบหลักเป็นเนื้อไก่เลาะกระดูกจากไก่ที่เลี้ยงอิสระในโรงเรือน (Free-Tun Chicken) ซึ่งมีปริมาณเนื้อไก่เป็นส่วนผสมมากกว่า 50% ของวัตถุดิบทั้งหมด เพื่อให้มีอาหารมีความใกล้เคียงกับ อาหารของบรรพบุรุษของสุนัขที่เป็นสัตว์กินเนื้อนอกจากนี้เรายังคำนึงนึกถึงความสมดุลของโภชนาการ โดยสูตรอาหารของเรามีสัดส่วนวัตถุดิบที่ทำจากสัตว์รวม 60% และอีก 40% เป็นวัตถุดิบที่มาจากผัก สมุนไพร วิตามิน และแร่ธาตุ ทำให้มั่นใจได้ว่า สุนัขของคุณได้รับสารอาหารในปริมาณที่พอเหมาะและครบถ