product-carousel-0
Sorry, this shop is temporarily unavailable.

ผักกาดม้ง

฿59 ฿69
Quantity
/ 100 items available
1
NB farm
NB farm
926 Friends
Description

ผักกาดเขียวม้งเป็นผักกาดเขียวพื้นเมืองของชาวเขา ในงานประเพณีต่างๆของชาวไทยเชื้อสายหรือชนเผ่าม้ง จะมีอาหารที่เราเรียกจนติดปาก “ต้มพันปี” หรือ ต้มผักกาดเขียวม้ง (ผักกาดม้ง)ใส่หมู อาหารขึ้นชื่อของชาวม้งรสชาติอร่อยขมนิดนิดน้ำต้มอร่อยมาก อนุรักษ์สายพันธุ์ผักกาดเขียวม้ง ผักพื้นบ้านดั้งเดิมของ ชาวเขา ปลูกง่าย ทนทานโรค รสชาติอร่อย ส่งเสริมปลูกเป็นพืชเศษฐกิจสร้างรายใด้ให้ชุมชน