1/6
default
default
default
default
default
default
S49 ตุ๊กตาแฮปปี้
฿200
Quantity
/ 24 items available
1
default
สงขลา มาร์เก็ตเพลส
Description

ตุ๊กตาแฮปปี้ เป็นผลงานการการประดิษฐ์เพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ ที่

สร้างสรรค์ มาจากภูมิปัญญา โดยนำเอาวัสดุธรรมชาติ คือ ลูกสำโรงและ

วัสดุหลือใช้อื่นๆ น ามาประสมประสาน เพื่อให้ได้สิ่งประดิษฐ์เป็นตุ๊กตา

ประเภทสัตว์ได้หลากหลายรูปแบบ มีลีลาท่าทาง แสดงให้เห็นถึง อารมณ์ดี

ประโยชน์การใช้สอยเพื่อน าไปวางที่โต๊ะทำงาน เสียบดินสอ ปากกา หรือ

ปลูกพืชไม้ประดับเล็กๆ หรือวางโชว์ไว้ตามเหมาะสม เป็นผลิตภัณฑ์ที่

เหมาะสำหรับนำไปมอบเป็นของฝาก ของขวัญ และของที่ระลึก

โมบายไก่สวย เป็นผลงานการประดิษฐ์ ที่น าวัสดุเหลือใช้ (ประเภทขวด

พลาสติก ) มาจัดทำให้สวยงามตามภูมิปัญญาในการออกแบบสร้างสรรค์ได้

หลากหลายรูปแบบ โมบายไก่สวยได้น าวัสดุเหลือใช้อื่นๆมาประสมเพื่อ

การตกแต่งให้ชิ้นงานมีความสวยงาม ใช้สำหรับแขวน จัดแขวนเป็นตัว

เดี่ยว หรือเป็นชุดได้ตามความเหมาะสม