1/7
default
default
default
default
default
default
default
S47 ผ้าฝ้าย ผ้าบาติกจากยางกล้วย (สีธรรมชาติ)
฿1,000.00
Quantity
/ 24 items available
1
default
สงขลา มาร์เก็ตเพลส
Description

แนวความคิด ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจาก วิถีชีวิตของพ่อ ที่มีอาชีพคราญ

ช้าง เลี้ยงช้าง ซึ่งเมื่อในสมัยก่อน คนได้ใช้ช้างไว้สำหรับเป็นพาหนะ ในการ

เดินทาง ซึ่งเส้นทางเมื่อก่อน มักเป็นป่าที่รก ช้างเป็นพาหนะอย่างดีเข้าไปในป่า

ได้ ช้างมักกินพืชผัก ซึ่งกล้วยเถื่อน เป็นอาหารที่ช้างชอบและหาง่ายตามป่า

เวลาควาญช้างได้ตัดต้นกล้วย ก็พบกับยางกล้วย ที่มีสีสัน หากติดกับเสื้อผ้า ก็ไม่สามารถซักออกได้ อีกทักทำให้เสื้อผ้า เรามีความเหนียวขาดยาก ทำให้เรารู้ว่าธรรมชาติได้สร้างสรรค์สิ่งดี ไว้ให้กับมนุษย์ ดังนั้นจึงเกิดคิดในการประยุกต์

สร้างสรรค์นำเอาคุณสมบัติของยางกล้วย ที่มีความเหนียวแน่น และทำให้เสื้อผ้า

ติดยางกล้วยไม่ขาดง่ายกว่าผ้าปกติ และอีกทั้งการเข้าใจธรรมชาติ การดึงเอา

คุณสมบัติของธรรมชาติ ที่ไรสารเคมีในการผลิต ซึ่งทำให้รู้ว่า เราสามารถอยู่กับ

ธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน โดยการนำเอายางกล้วยมาผลิตเป็นน้ำสี นำมาย้อม ให้

เกิดความสวยงามจนเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าและหลายหลายแบบอย่างยั่งยืนต่อไป

ราคาย่อมเยา ผลิตเองขายเอง ธรรมชาติ 100 %