1/6
default
default
default
default
default
default
S33 เครื่องแกงบ้านเกาะยวน
฿10.00
Quantity
/ 24 items available
1
default
สงขลา มาร์เก็ตเพลส
Description

#เครื่องแกงบ้านเกาะยวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงบ้านเกาะยวน ผลิตเครื่องแกง มีแกงส้ม แกงเผ็ด แกงกะทิ สด สะอาด ปลอดภัย ไร้สารเจือปน ต้องเก็บในตู้เย็น ใช้ได้เป็นเดือน เน้นวัตถุดิบจากชุมชน ปลอดสารพิษ โดยเฉพาะเครื่องแกงเผ็ดจะใช้ส่วนผสมของข่าป่ าจากธรรมชาติ จะมีความเผ็ด หอมจัดตั ้งกลุ่มข้ ึนเพื่อต้องการให้คนในชุมชนมีรายได้เสริม ขบวนการผลิตสะอาด ได้รับมาตรฐาน GMP และมี อย.ได้รับการคัดสรร ดาว ได้ 4 ดาว

ขาย 40 กรัม ราคา 10 บาท