1/3
default
default
default
S24 ขนมไทยแม่ฉวี
฿50.00
Quantity
/ 24 items available
1
default
สงขลา มาร์เก็ตเพลส
Description

#ขนมไทยแม่ฉวีร้านขนมไทยแม่ฉวีบนถนนนางงามเป็นเจ้าแรกที่ทำขนมเหล่านี้ทองเอกเป็นขนมมงคลที่ส่วนใหญ่จะใช้จัดขันหมากมีข้าวฟ่างที่น้ำนก็ได้โอทอป5ดาวอละข้าวตูมะพร้าวอาน 4ดาวเพราะชื่อเป็นเอกรวมทั้งสัมปันนีซี่งมีควำมหมำยว่าอันเป็นที่รัก

ขนมทองเอกถุงละ 50

สัมปันนีกล่องละ 50

ข้าวฟ่างกล่องละ 50