ดินปลูก สูตร #1 (6 ถุง)
฿100
Quantity/ 999 items available
1

An Image

ฟาร์มอยู่ดี มีสุข

Go to shop


Description

ดินพร้อมปลูก สูตรนี้เหมาะสำหรับใช้ปลูกไม้กระถาง ปลูกในเข่ง หรือวงบ่อซีเมนต์ มีประโยชน์ในการเจริญเติบโต ควรใช้สำหรับปลูกพืชที่มีการเพาะต้นกล้ามาก่อนแล้ว และไม่เหมาะสำหรับใช้เพาะต้นอ่อน หรือเพาะเมล็ด


อัตราส่วนผสม

  • ดิน 60%
  • มูลวัว
  • ขุยมะพร้าว (หมักด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์ อย่างน้อย 7 วัน)
  • แกลบดิบ
  • แกลบดำ


* วัสดุปลูกรวมกัน 40%

*ราคาพิเศษ 6 ถุง 100 บาท