7 อุปนิสัยของเด็กดีมีความสุข
฿191฿225
Quantity/ 0 item available
1

An Image

นิทานห้องเสบียง

4.1K Friends1K+ items sold

Go to shop


Description

7 อุปนิสัยของเด็กดีมีความสุข

สอนให้เด็กรู้จักอุปนิสัยที่ดีทั้ง 7 แบบ ด้วยนิทานที่สนุกเข้าใจง่าย พร้อมคำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง


Sean Covey เขียน

Stacy Curtis ภาพประกอบ

นิลุบล หฤทัยวิจิตรโชค แปล


คำนิยมโดย

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ - จิตแพทย์และนักเขียน

ครูหวาน – ธิดา พิทักษ์สินสุข - นายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย


**กลุ่มเป้าหมาย 5-9 ขวบ


คู่มือในการปลูกฝัง 7 อุปนิสัยของเด็กดีมีความสุข ที่พ่อแม่ผู้ปกครองอยากให้ลูกมี นำเสนอในรูปแบบนิทาน เพื่อสร้างทัศนคติในมุมบวกให้เด็ก สอนให้เด็กรู้จักคิดและตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน 7 อุปนิสัยเป็นหลักสำคัญในชีวิตอันเป็นรากฐานของความมีประสิทธิผลที่มากกว่าการฝึกทักษะ เป็นที่ยอมรับว่าเป็นหลักสากล


จุดเด่น

- ผู้แต่งมีชื่อเสียง มีความสำเร็จในธุรกิจ เป็นที่ยอมรับของคนจำนวนมาก

- เป็นหนังสือที่ตีพิมพ์มานานกว่า 30 ปี ยอดขายกว่า 40 ล้านเล่มทั่วโลก

- นำเสนอในรูปแบบนิทานเข้าใจง่าย มีภาพประกอบน่ารักเหมาะสำหรับเด็ก

พร้อมคำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง

- ได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักการที่อยู่เหนือกาลเวลาและเป็นสากล


อุปนิสัยที่ 1 ปฏิบัติการเชิงรุก (Be proactive)

หมีกู๊บกับชุดสะสมแมลง


อุปนิสัยที่ 2 เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ (Begin with the End in Mind)

เม่นโพกี้กับการทดสอบสะกดคำ


อุปนิสัยที่ 3 ทำสิ่งที่สำคัญก่อน (Put First Things First)

สกังก์ลิลี่ทำสวน


อุปนิสัยที่ 4 คิดแบบ ชนะ/ชนะ (Think Win-Win)

กระต่ายจัมเปอร์กับตาข่ายดักผีเสื้อที่หายไป


อุปนิสัยที่ 5 เข้าใจผู้อื่นก่อน แล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา (Seek First to Understand, Then to be Understood.)

พวกแบดเจอร์ตัวโตน่ากลัว


อุปนิสัย 6 ผนึกพลังประสานความต่าง (Synergize)

กระรอกโซฟีจอมง่วง


อุปนิสัยที่ 7 ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ (Sharpen the saw)

ต้นไม้ของ 7 อุปนิสัย


แบ่งวันเป็นสี่ส่วน

บันทึกจากสตีเฟน อาร์ โควีย์


เกี่ยวกับผู้เขียน

Stephen R. Covey


จบการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ Brigham Young University ทำงานระหว่างเรียนเป็นผู้ช่วยอธิการบดีและเป็นอาจารย์สอนวิชาการจัดการธุรกิจและพฤติกรรมองค์กร หลังจากนั้นได้ก่อตั้งธุรกิจของตัวเองชื่อ Covey Leadership Center ได้รับรางวัลเกียรติคุณมากมาย เช่น International Entrepreneur of the Year, Services Entrepreneur of the Year เมื่อ ค.ศ. 1997 ได้รวมกิจการกับ Franklin Quest กลายเป็นบริษัท Franklin Covey ให้บริการกับลูกค้าองค์กรที่ต้องการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและภาวะผู้นำของบุคลากร ซึ่งในประเทศไทยมี PacRim Group เป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเพียงราย