1/7
product-carousel-0
product-carousel-1
product-carousel-2
product-carousel-3
product-carousel-4
product-carousel-5
product-carousel-6

ฮูเร ! พวกเรามาช่วยเหลือต้นไม้กันเถอะ

฿280 ฿350

Accept credit / debit cards

Quantity
/ 7 items available
1
นิทานห้องเสบียง
นิทานห้องเสบียง
Description

ต้นไม้และผืนป่าในบริเวณต่างๆ ทั่วโลกกำลังได้รับความเดือนร้อน

พวกมันมีปริมาณที่ลดลงเรื่อยๆ และนั่นทำให้สิ่งมีชีวิตต่างๆ เดือดร้อนไปด้วย

เหล่าบรรดาสัตว์ต่างๆที่เดือนร้อนจากการทำลายผืนป่าต่างเข้ามาช่วยแนะแนวทางในลดการทำลายผืนป่า

และยังคงมีทางออกให้มนุษย์ไม่ต้องเดือนร้อนไปด้วยพร้อมๆ กัน


เด็กๆ จะได้เรียนรู้ความสำคัญของต้นไม้ การรีไซเคิลสิ่งของต่างๆ กลับมาใช้ใหม่ การเพิ่มต้นไม้และผืนป่า ทำให้รักษาธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน


1. เรียนรู้ความสำคัญของผืนป่าและต้นไม้ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และการดำรงชีวิตของมนุษย์ ช่วยให้เด็กๆ มีความรักและเอาใจใส่ธรรมชาติรอบตัว

2. ศึกษาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านตัวละครน่ารัก เนื้อเรื่องเข้าถึงง่าย ทำให้เด็กๆ สนใจความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น

3. เพิ่มพูนความรู้รอบตัว เพิ่มความใส่ใจในธรรมชาติรอบข้างให้กับเยาวชน