1/6
product-carousel-0
product-carousel-1
product-carousel-2
product-carousel-3
product-carousel-4
product-carousel-5

ชุด อ่าน อาน อ๊าน ครบชุด 30 เล่ม

฿720 ฿900
Quantity
/ 0 item available
1
นิทานห้องเสบียง
นิทานห้องเสบียง
4.1K Friends 1K+ items sold

Secure payment

Description

ชุด ฝึกอ่านตามระดับ-Thai Reading Tree (ชุด อ่าน อาน อ๊าน)


ออกแบบให้เด็ก ๆ ได้ฝึก "ความท้าทายในการอ่านอย่างเหมาะสม" ในเด็กแต่ละระดับ ช่วยสร้างโอกาสให้เด็กฝีกอ่าน ตีความ และจินตนาการ โดยคณะนักวิชาการพัฒนาชุดหนังสือ "อ่าน อาน อ๊าน" (พัฒนาจากการถอดโครงสร้างจากหนังสือ Leveled Book ของ Oxford Reading Tree, Sunshine Classics และ Fountas & Pinnell) แต่ละระดับได้มีการเทียบเคียงภาษาที่ใช้และโครงสร้างคำให้ตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ จึงเหมาะเป็นหนังสือภาพที่ใช้พร้อมคู่มือสำหรับคุณครู หรือเหมาะเป็นหนังสืออ่านเพลิดเพลินแบบไม่ใช้คู่มือสำหรับคุณพ่อคุณแม่ในครอบครัว


สร้างสรรค์โดยโครงการ "พัฒนาหนังสือและการอ่านเพื่อสร้างรากฐานการเรียนรู้ของเด็กไทย"


• คำอ่านเข้าใจง่ายเป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวันภาพประกอบใกล้เคียงความเป็นจริง

• ภาพประกอบสีสันสบายตา

• เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-8 ปี


ชุด ฝึกอ่านตามระดับ Thai Reading Tree (ชุด "อ่าน อาน อ๊าน") 1 ชุด จำนวน 30 เล่ม ประกอบด้วย :

► หนังสือภาพ (5 ระดับ : ตั้งแต่ระดับที่ 1, 1+, 2, 3, 4 และ 5) จำนวน 25 เล่ม

► คู่มือการใช้หนังสือ 5 เล่ม


#ระดับที่ 1 อายุ 3-4 ปี จำนวน 5 เล่ม + คู่มือ 1 เล่ม = 6 เล่ม

ชื่อหนังสือ : ไปโรงเรียน / หยุดนะ! พายุ / ของหาย

คุณลักษณะ : หนังสือที่ไม่มีตัวหนังสือ

สิ่งที่เด็ก ๆ จะได้รับมีดังนี้...

• ช่วยพัฒนาทักษะการตีความ และการทำความเข้าใจ โดยยังไม่ต้องกังวลเรื่องภาษา

• เรื่องราวอยู่ในภาพ

• ใช้ฉากและกิจกรรมที่เด็กคุ้นเคยเป็นโครงเรื่อง เพื่อให้เด็กเข้าใจได้ง่าย

• ภาพกระตุ้นให้เด็กคาดเดาเรื่อง

• ภาพชี้นำการดำเนินเรื่องจากซ้ายไปขวา เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับทิศทางการอ่าน


ชื่อหนังสือ : ชิงช้า / มาดูสิ!

คุณลักษณะ : หนังสือที่ใช้คำเดี่ยว/วลี

สิ่งที่เด็ก ๆ ได้รับมีดังนี้....

• ใช้แค่คำเดี่ยวหรือวลีซ้ำ ๆ ในการเล่า

• เรื่องราวอยู่ในภาพ

• ใช้ฉากและกิจกรรมที่เด็กคุ้นเคยเป็นโครงเรื่องเพื่อให้เด็กเข้าใจได้ง่าย

• ภาพกระตุ้นให้เด็กคาดเดาเรื่อง

• เด็กอ่านคำจากภาพเป็นหลัก ดังนั้นภาพและคำต้องตรงกันอย่างแม่นยำ

• เริ่มมีโครงเรื่องที่มีลำดับขั้นตอน นำเสนอปัญหาและการคลี่คลาย หรือที่มาของปัญหา

• ภาพชี้นำการดำเนินเรื่องจากซ้ายไปขวา เพื่อสร้าง ความคุ้นเคยกับทิศทางการอ่าน#ระดับที่ 1+ อายุ 4-5 ปี จำนวน 7 เล่ม + คู่มือ 1 เล่ม = 8 เล่ม

ชื่อหนังสือ : แม่มีไข้ / มะละกอ / วาดอะไร / อาม่า / ปะดีกะปะดู / ไข่ / สะอึก

สิ่งที่เด็ก ๆ จะได้รับมีดังนี้...

• ใช้ประโยคสั้น ๆ ซ้ำ ๆ ในการดำเนินเรื่อง

• เรื่องราวส่วนใหญ่อยู่ในภาพ

• มีโครงเรื่องที่ชัดเจน มีลำดับขั้นตอน มีการเริ่มต้นและการจบที่ชัดเจน นำเสนอปัญหาและการคลี่คลาย

• ภาพกระตุ้นให้คาดเดาเรื่อง

• เด็กอ่านเรื่องจากภาพเป็นหลัก ดังนั้นภาพและคำต้องตรงกันอย่างแม่นยำ

• ภาพชี้นำการดำเนินเรื่องจากซ้ายไปขวา เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับทิศทางการอ่าน

• ใช้ภาพและเรื่องที่เหนือความคาดหมาย เพื่อสร้างความสนใจและเปิดโอกาสให้ตีความ


#ระดับที่ 2 อายุ 5-6 ปี จำนวน 5 เล่ม + คู่มือ 1 เล่ม = 6 เล่ม

ชื่อหนังสือ : หาเจอไหม / ปาด / เละเทะ / ไปซื้อของ / หลง

สิ่งที่เด็ก ๆ จะได้รับมีดังนี้...

• เป็นหนังสือที่ง่าย มีโครงเรื่องที่ถูกพัฒนามาอย่างดี เพื่อให้ผู้อ่านรู้สึกพึงพอใจ สนุก และประหลาดใจ

• มีตอนเริ่มต้นและตอนจบ มีโครงเรื่องที่ซับซ้อนขึ้น เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ

• ใช้เหตุการณ์ซ้ำ ๆ และประโยคซ้ำ ๆ เป็นรูปแบบการนำเสนอเรื่อง

• ใช้ประโยคซ้ำ ๆ แต่เปลี่ยนบางคำในประโยค เพื่อให้เด็กอ่านได้ง่าย เริ่มมีประโยคคำถาม

• บางเล่มมีการเกริ่นเข้าเรื่องและจบเรื่องด้วยการบรรยายสั้น ๆ ด้วยภาษาธรรมชาติ (ไม่ใช่ภาษาเขียนทางการ) แทนการใช้รูปแบบประโยคซ้ำ

• ภาพกระตุ้นให้คาดเดาเรื่องได้ง่าย


#ระดับที่ 3 อายุ 6-7 ปี จำนวน 4 เล่ม + คู่มือ 1 เล่ม = 5 เล่ม

ชื่อหนังสือ : เวลานิทาน / หยอดกระปุก / พายุ / งานวัด

สิ่งที่เด็ก ๆ จะได้รับมีดังนี้...

• เป็นหนังสือที่ง่าย มีโครงเรื่องที่ถูกพัฒนามาอย่างดี ทำให้ผู้อ่านรู้สึกพึงพอใจ สนุก และประหลาดใจ

• โครงเรื่องชัดเจน มีตอนเริ่มต้น ระหว่างกลาง และตอนจบ มีโครงเรื่องที่ซับซ้อนขึ้น

• ไม่นำเสนอเรื่องผ่านเหตุการณ์ซ้ำ ๆ แต่เป็นการนำเหตุการณ์/ฉากต่างกันมาร้อยเรียงกันเป็นเรื่อง เรื่องยาวขึ้นและกินเวลาข้ามวัน

• ใช้ประโยคสั้น ๆ บรรยายเรื่อง ใช้ประโยคซ้ำ ๆ เล็กน้อย ใช้ภาษาธรรมชาติ

• ตัวหนังสือและรูปไม่ได้สัมพันธ์กันอย่างแม่นยำเหมือนเดิม แต่ภาพยังคงเล่าเรื่องมากกว่าคำ

• เริ่มนำเสนอเรื่องรอบตัวที่หลากหลายขึ้น เช่น ความเอื้ออาทรกันของชุมชน ความลึกลับของวัตถุประหลาด การกินที่ถูกสุขลักษณะ และสอดแทรกเนื้อหานิทานและวรรณคดีไทย


#ระดับที่ 4 อายุ 7-8 ปี จำนวน 4 เล่ม + คู่มือ 1 เล่ม = 5 เล่ม

ชื่อหนังสือ : ตัวจิ๋ว / หูอื้อ / เมืองผี / ยาย

สิ่งที่เด็ก ๆ จะได้รับมีดังนี้...

• มีความเป็นวรรณกรรมที่ชัดเจนมากขึ้น เพราะเป็นเรื่องที่ประกอบด้วยเหตุการณ์ตอนย่อย ๆ หลายตอนที่ต่อเนื่องกัน

• เล่นกับเสียงของคำมากขึ้น และนำเสนอเรื่องผ่านคำคล้องจอง เพื่อให้เด็กคาดเดาการสะกดคำได้

• เนื้อเรื่องยาวและซับซ้อนขึ้น ประโยคยาวขึ้น

• ตัวละครมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น และแสดงลักษณะนิสัยที่ซับซ้อนมีมิติมากขึ้น

• ตัวหนังสือและรูปไม่ได้สัมพันธ์กันอย่างแม่นยำเหมือนเดิม และการเล่าเรื่องเป็นหน้าที่ของตัวหนังสือมากขึ้น

• ยังคงใช้ประโยคสั้น ๆ ที่เป็นภาษาพูดตามธรรมชาติของเด็ก มีทั้งประโยคบรรยาย และบทสนทนา

• เนื้อหากระตุ้นให้เกิดอารมณ์และความคิดที่ลึกซึ้งและหลากหลายขึ้น ทำให้เด็กสามารถเชื่อมโยงกับประเด็นขัดแย้งในชีวิตจริงได้