หางปลาทรงยุโรป 2 ชั้น ทองแดงชุบดีบุก สำหรับสายไฟ 25 Sq.mm. รูสกรู M8
฿8
Variations

An Image

Solar-Thailand.co.th

1.7K Friends

Go to shop


Description

SC25-8
หางปลาทรงยุโรป 2 ชั้น ทองแดงชุบดีบุก สำหรับสายไฟ 25 Sq.mm. รูสกรู M8
หางปลาทรงยุโรป 2 ชั้น ทองแดงชุบดีบุก สำหรับสายไฟ 25 Sq.mm. รูสกรู M8
ข้อมูลสินค้า เบื้องต้น
- Model : SC25-8
- brand : TKS
- Cable size : 25 Sq.mm.
- D2 Screw : M8
- Terminal material : Copper
กลุ่มสินค้า หางปลากลม ทรงยุโรป SC - Copper tube Terminal SC
** กรณีต้องการภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบเสร็จรับเงิน ในนามบริษัท หจก. ร้านค้า โรงเรียน ราชการ คลิก ต้องการ VAT เท่านั้น
SC 25-8 Insulated Electrical Wire Copper Tube Terminals 25 Sq.mm. Screw M8
Insulated Electrical Wire Copper Tube Terminals. SC model