ชุดตรวจสุขภาพพร้อมวิวาห์สุภาพสตรี Bride's Package
฿3,500฿5,780
Quantity/ 1000 items available
1

An Image

รพ.กรุงเทพขอนแก่น

16.6K Friends201 items sold

Go to shop


Description

รายการตรวจสุขภาพเตรียมพร้อมก่อนการมีบุตร (หญิง)

  1. พบสูติ-นรีแพทย์ Consultation with Gynaecologist
  2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count
  3. ตรวจหมู่เลือด ABO Group
  4. ตรวจชนิดของหมู่เลือด Rh Group
  5. ตรวจเลือดหาชนิดฮีโมโกบิน Hemoglobin Typing
  6. ตรวจหาเชื้อกามโรค VDRL
  7. ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ HIV Antibody
  8. ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี HBsAg, Anti HBc, Anti HBs
  9. ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน Rubella IgG