ชุดตรวจหัวใจ Healthy Heart Screening (Echo or EST)
฿8,400
Quantity/ 1000 items available
1

An Image

รพ.กรุงเทพขอนแก่น

16.9K Friends183 items sold

Go to shop


Description

เหมาะสำหรับอายุ 50 ปีขึ้นไป


รายการตรวจสุขภาพหัวใจ Healthy Heart Screening

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ Physical examination
 2. ตรวจเอกซเรย์ปอด Chest PA
 3. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 4. ตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย Vascular screening ABI
 5. ตรวจค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 6. ตรวจระดับเกลือแร่ในเลือด Electrolyte
 7. ตรวจระดับไขมันในเลือด Lipid profile (Glucose, cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
 8. ตรวจการทำงานของไตจากค่าครีอะตินีนในเลือด Creatinine
 9. ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ในเลือด TSH
 10. การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน หรือการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง EST or Echo
 11. การตรวจโดยใช้คลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง เพื่อตรวจดูหลอดเลือดแดง Ultrasound carotid artery/2 part (Doppler)