product-carousel-0

แมคนีแคล ดี/ MagneCal D

฿1,000 ฿1,100

Accept credit / debit cards

DISCOUNT
5% OFF
Min. spend ฿1,500
31 Mar - 6 Apr 2023
Quantity
/ 21 items available
1
Usana-4betterhealth
Usana-4betterhealth
Description

แมคนีแคล ดี MagneCal D

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (แมกนีเซียม, แคลเซียม, วิตามินดี) (ตรา ยูซานา)

รายละเอียด ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแมคนีแคล ดี ประกอบด้วย แมกนีเซียม 125 มิลลิกรัม แคลเซียม 125 มิลลิกรัม และวิตามินดี 100IU

ฆอ.1657-2561 แมคนีแคล ดี ให้สารอาหารต่างๆ ที่จะช่วยให้กระดูกแข็งแรง ทั้งยังช่วยให้การทำงานของกล้ามเนื้อมีสุขภาพดี และแข็งแรง ร่างกายของเราประกอบด้วยแคลเซียมประมาณ 1.5 กิโลกรัม โดย 99% นั้นอยู่ในกระดูก เมื่อร่างกายได้รับปริมาณแคลเซียมจากอาหารไม่เพียงพอร่างกายจะดึงแคลเซียมจากกระดูกออกมาใช้ นานวันเข้าจึงส่งผลให้เนื้อกระดูกบางลง การขาดแคลเซี่ยม แมกนีเซียม และวิตามินดี อาจก่อให้เกิดโรคกระดูกพรุน ซึ่งหมายถึงการที่กระดูกบางลงจนเปราะ และหักง่าย แม้เรามักไม่เห็นอาการของโรคกระดูกพรุนจนกว่าจะอายุมาก การรับประทานแคลเซียมให้เพียงพอตั้งแต่เยาว์วัยก็จะทำให้เรามีกระดูกที่แข็งแรง และป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดกระดูกพรุนได้ในอนาคตราบที่เรายังบริโภคแคลเซียมอย่างเพียงพอ และต่อเนื่อง วัยรุ่นซึ่งมีมวบลกระดูกเพิ่มขึ้นเพียง 5% อาจมีโอกาสที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนน้อยลงได้ถึง 40% ทีเดียว นอกจากจะบำรุงกระดูกแล้ว แคลเซียมยังช่วยให้การส่งกระแสประสาทการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อ การแข็งตัวของเลือด (ในกรณีที่มีการแข็งตัวของเลือดปกติอยู่แล้ว) การแบ่งตัวของเซลล์ และการเนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าในหัวใจเป็นไปตามปกติ นอกจากนี้ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งในการผลิต และกระตุ้นการทำงานจของเอนไซม์ และฮอร์โมนซึ่งควบคุมระบบย่อยอาหาร การสร้างพลังงาน และการเมตาบอลิสมของไขมัน แมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุสำคัญแม้จะเพียง 0.05% ของน้ำหนักตัว แมกนีเซียมคือส่วนประกอบของกระดูกที่แข็งแรง และมีสุขภาพดี วิตามินดีช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมที่ลำใส้เล็ก และการใช้แคลเซียมเพื่อสร้างกระดูก นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการใช้ฟอสฟอรัสซึ่งเป็นธาตุสำคัญอีกตัวหนึ่งในการสร้างกระดูกที่แข็งแรง กระดูกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตลอดชีวิตของคนเราเนื่องจากแคลเซียมจะถูกดึงออกมาใช้ และนำกลับไปสะสมในเนื้อกระดูก การได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอในแต่ละวันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความหนาแน่นของมวลกระดูกที่เหมาะสม หากคนเราได้รับแคลเซียมจากอาหารไม่เพียงพอร่างกายจะึงแคลเซียมออกจากกระดูก ทำให้กระดูกสูญเสียแคลเซียมไป


ประโยชน์

สุขภาพกระดูก

สุขภาพข้อต่อ

สุขกล้ามเนื้อ (การคลายตัวของกล้ามเนื้อ)