product-carousel-0

Private consult 1 เดือน

฿3,290

Accept credit / debit cards

Quantity
/ 198 items available
1
Eatology
Eatology
Description
  • ปรึกษา นักกำหนดอาหารวิชาชีพ ระยะเวลา 1 เดือน
  • ปรึกษา ผ่านวิดีโอคอล 4 ครั้ง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
  • วิเคราะห์พฤติกรรมการกินอาหาร โดย นักกำหนดอาหารวิชาชีพ
  • ประเมินภาวะทางโภชนาการ
  • ออกแบบตารางอาหารที่เหมาะกับคุณ 7 วัน พร้อมทั้งบอกปริมาณที่ควรกินต่อวัน