1/2
product-carousel-0
product-carousel-1

Page Admin-รับเป็นแอดมินดูแลเพจธุรกิจ,องค์กร

฿5,500
Quantity
/ 3 items available
1
Xi SOLUTION
Xi SOLUTION
Description

บริการแอดมินดูแลเพจ (FanPage) สำหรับธุรกิจ ร้านค้าออนไลน์ เพจบริษัท เพจหน่วยงานราชการหรือเพจองค์กร เป็นบริการตั้งค่าเพจ, สร้างสรรค์คอนเทนท์, ออกแบบรูปภาพ,ปรับแต่งความสวยงามของเนื้อหาก่อนเผยแพร่บนเพจ,ตอบแชท หรือรับออเดอร์ตามตกลง, สร้างเนื้อหาโฆษณาพร้อมลงโฆษณา และออกรายงานสถิติ...แอดมินเพจใส่ใจทุกรายละเอียด จะทำหน้าที่เฉกเช่น พนักงานของคุณที่คอยดูแลผู้มาเยือน และลูกค้าที่แวะมาออฟฟิสออนไลน์(เพจ)ให้กับธุรกิจ.


1. Setting:

 • ตั้งค่าเริ่มต้น หรือค่ามาตรฐาน


2. Customize:

 • ปรับแต่ง About Facebook Fanpage
 • ปรับแต่งคอนเทนต์เดิม


3. Design:

 • ออกแบบรูปโปรไฟล์ (Profile)
 • ออกแบบรูปหน้าปก (Cover)
 • ออกแบบรูปภาพสำหรับโพสต์ (Banner)*


4.Backups:

 • สำรองข้อมูลเพจ


5. Broadcast/Post:

 • โพสต์สัปดาห์ ละ ไม่เกิน 3 โพสต์ หรือตามความเหมาะสม


6. Report:

 • ออกรายงานทางสถิติ


ค่าบริการ :

ราคาปกติ 5,500 บาท ต่อเดือน

* บริการนี้ ไม่รวมถึงค่าออกแบบสื่อโฆษณา หรือ Facebook Ad Content Design

* ราคานี้ ไม่รวมค่างบลงโฆษณาผ่านเฟสบุค


สิ่งที่จะได้รับจากบริการนี้:

 • บริการตั้งค่าเริ่มต้น หรือค่ามาตรฐานเฟสบุค ไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อเดือน
 • บริการปรับแต่ง About Facebook Fanpageไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อเดือน
 • บริการปรับแต่งคอนเทนต์เดิม ไม่เกิน 10 ชิ้นงาน
 • ออกแบบรูปโปรไฟล์ 1 ชิ้นงาน ต่อเดือน
 • ออกแบบรูปหน้าปก 1 ชิ้นงาน ต่อเดือน
 • ออกแบบแบนเนอร์สำหรับโพสต์ ไม่เกิน 10 ชิ้นงาน ต่อเดือน
 • โพสต์ ไม่เกิน 10 โพสต์ ต่อเดือน
 • สำรองข้อมูลเพจไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อเดือน
 • ออกรายงานทางสถิติไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อเดือน


ขั้นตอนการให้บริการ :

ขั้นตอนที่ 1: ผู้ใช้บริการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการใช้บริการ

ขั้นตอนที่ 2: ผู้ใช้บริการแจ้งชื่อเพจ ลิงก์เพจ

ขั้นตอนที่ 3: ผู้ให้บริการเสนอราคา หรือออกใบสั่งซื้อ / PO

ขั้นตอนที่ 4: ผู้ใช้บริการสั่งซื้อ และแจ้งชำระเงิน โดยแนบหลักฐานการชำระ หรือ Pay-In-Slip

ขั้นตอนที่ 5: ผู้ใช้บริการเพิ่มบทบาทในเพจให้ทีมงานเป็นแอดมินเพจ

ขั้นตอนที่ 6: ผู้ให้บริการเริ่มงานดูแลเพจตามตกลง

ขั้นตอนที่ 7: ผู้ให้บริการรายงานผลการดำเนินงานตามตกลง


เงื่อนไขการขายและการชำระเงิน :

 • การขาย และการชำระค่าบริการ จะเป็นการชำระล่วงหน้า(Prepaid)ก่อนให้บริการ
 • ทีมงานแอดมินไลน์เริ่มงานได้ทันทีหลังรับแจ้งยืนยันการชำระ
 • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ราคานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย


เงื่อนไขการให้บริการ :

 • ราคานี้ยังไม่รวมค่าลงโฆษณาตามตกลง
 • ราคานี้ไม่รวมค่าดำเนินการช่วยปิดการขายของทีมแอดมินไลน์ อาจมีค่าคอมมิชชั่นตามตกลง


แอดมินไลน์ทำงาน (Working Time)หรือให้บริการได้ในช่วงเวลาปฏิบัติงานตามปกติเท่านั้น ดังนี้

วันจันทร์ ถึงวันศุกร์

09.00 น. – 12.00 น.

13.00 น. – 16.00 น.

หยุดในวันเสาร์ ,วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


ผลงานแอดมิน (บางส่วน): .....