1/7
default
default
default
default
default
default
default

หมอนอิงพิมพ์ลาย จับปลาลุยโคลน

฿390
Quantity
/ 50 items available
1
default
มูลนิธิสร้างเสริมไทย
Description

หมอนอิงพิมพ์ลาย จับปลาลุยโคลน

ภาพวาดของเด็กๆมูลนิธิสรางเสริมไทย


“ผมเคยไปจับปลากับเพื่อนที่ข้างหมู่บ้าน พาควายออกไปอาบโคลน ผมเห็นปลาว่ายไปมาในโคลน ผมและเพื่อนพากันจับปลาอย่างสนุกสนาน ผมจับได้หลายตัว ภาพนี้ผมวาดตามวิถีชีวิตชาวบ้าน”


เด็กชายสุริยา ประทุมวัน

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


คุณสมบัติ

เนื้อผ้า : ผ้ากันน้ำ

ขนาด : 18X18 นิ้ว

ไส้หมอน : ใช้ใยไมโครเจล ไม่ทำให้เหม็นอับ ไม่ก่อภูมิแพ้

มีซิปซ่อน : สามารถถอดซักได้

พิมพ์ลายเต็มใบทั้งสองด้าน


***รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิเพื่อดำเนินการตามนโยบาลของมูลนิธิต่อไป***


รอให้คุณมาช่วยส่งเสริมเติมแต่งจินตนาการของเด็กๆ ให้เกิดความภาคภูมิใจและได้กลับมาเป็นที่ยอมรับในสังคม เพื่อที่จะได้เติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต


รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิสร้างเสริมไทย เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป