1/7
default
default
default
default
default
default
default

หมอนอิงพิมพ์ลาย ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม

฿390
Quantity
/ 50 items available
1
default
มูลนิธิสร้างเสริมไทย
Description

หมอนอิงพิมพ์ลาย ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม

ภาพวาดของเด็กๆมูลนิธิสรางเสริมไทย


“ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม” ความกลมกลืนที่เกิดขึ้นจากการหล่อหลอมวิถีชีวิต ประเพณีอันดีงาม ความเชื่อและสังคมเข้าด้วยกันอบ่างแน่นแฟ้น จากกลุ่มคนเกาะเกี่ยวกันจนขยายใหญ่กลายเป็นประเทศชาติ ผ่านกาลเวลาที่ยาวนานจนกลั่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจน”


ภาพของ เด็กชายชาคร พงษ์ธานี

มูลนิธิบ้านเด็กโสสะบางปู ในพระบรมราชินูปถัมภ์


คุณสมบัติ

เนื้อผ้า : ผ้ากันน้ำ

ขนาด : 18X18 นิ้ว

ไส้หมอน : ใช้ใยไมโครเจล ไม่ทำให้เหม็นอับ ไม่ก่อภูมิแพ้

มีซิปซ่อน : สามารถถอดซักได้

พิมพ์ลายเต็มใบทั้งสองด้าน


***รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิเพื่อดำเนินการตามนโยบาลของมูลนิธิต่อไป***


ผลงานภาพวาดการประกวดของเด็กๆ ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิต่างๆ ที่มีความพิการหรือขาดโอกาสทางสังคมผ่านการประกวดศิลปะเด็ก ด้วยแววตาของน้องๆ ที่เต็มไปด้วยความฝันและพรสวรรค์


รอให้คุณมาช่วยส่งเสริมเติมแต่งจินตนาการของเด็กๆ ให้เกิดความภาคภูมิใจและได้กลับมาเป็นที่ยอมรับในสังคม เพื่อที่จะได้เติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต


รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิสร้างเสริมไทย เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป