1/7
default
default
default
default
default
default
default

หมอนอิงพิมพ์ลาย สืบทอดลอยกระทง

฿390
Quantity
/ 50 items available
1
default
มูลนิธิสร้างเสริมไทย
Description

หมอนอิงพิมพ์ลาย สืบทอดลอยกระทง

จากภาพวาดของเด็กๆมูลนิธิสรางเสริมไทย


“สืบทอดลอยกระทง” ด้วยการที่วิถีชีวิตของคนไทยแต่โบราณที่ผูกพันใกล้ชิดกับสายน้ำ ย่อมต้องมีพลาดพลั้งล่วงเกินพระแม่คงคาแห่งสายน้ำตามความเชื่อของคนไทย จึงทำให้เกิดประเพณีลองกระทงขึ้นในวันเพ็ญเดือนสิบสอง ช่วงที่กำลังเข้าปลายฝนต้นหนาว น้ำในคลองยังคงปริ่มตลิ่ง คนไทยที่มีบ้านอยู่ริมน้ำจึงนำเอาวัสดุจากธรรมชาติอย่างเช่นต้นกล้วยมาตัดแล้วบรรจงปักแต่งกลายเป็นกระทงด้วยความตั้งใจที่จะทำกระทงใบนี้เพื่อแม่คงคา จนกลายเป็นประเพณีลองกระทงสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้”


ภาพของ เด็กหญิงภสรา ยืนยงค์

มูลนิธิบ้านเด็กโสสะบางปู ในพระบรมราชินูปถัมภ์


คุณสมบัติ

เนื้อผ้า : ผ้ากันน้ำ

ขนาด : 18X18 นิ้ว

ไส้หมอน : ใช้ใยไมโครเจล ไม่ทำให้เหม็นอับ ไม่ก่อภูมิแพ้

มีซิปซ่อน : สามารถถอดซักได้

พิมพ์ลายเต็มใบทั้งสองด้าน


***รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิเพื่อดำเนินการตามนโยบาลของมูลนิธิต่อไป***


ผลงานภาพวาดการประกวดของเด็กๆ ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิต่างๆ ที่มีความพิการหรือขาดโอกาสทางสังคมผ่านการประกวดศิลปะเด็ก ด้วยแววตาของน้องๆ ที่เต็มไปด้วยความฝันและพรสวรรค์


รอให้คุณมาช่วยส่งเสริมเติมแต่งจินตนาการของเด็กๆ ให้เกิดความภาคภูมิใจและได้กลับมาเป็นที่ยอมรับในสังคม เพื่อที่จะได้เติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต


รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิสร้างเสริมไทย เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป