1/7
default
default
default
default
default
default
default

หมอนอิงพิมพ์ลาย ม้าก้านกล้วย

฿390
Quantity
/ 50 items available
1
default
มูลนิธิสร้างเสริมไทย
Description

หมอนอิงพิมพ์ลาย ม้านก้านกล้วย

จากภาพวาดของเด็กๆมูลนิธิสรางเสริมไทย


“ม้าก้านกล้วย” การละเล่นของเด็กไทยในสมัยก่อน เป็นวิถีชีวิตชนบทแบบดั้งเดิมที่นิยมสร้างบ้านติดแม่น้ำลำธาร จึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร ความสุขเด็กๆ ตามชนบทที่ห่างไกลจากแสงสี ก็จะได้จากสิ่งใกล้ตัวที่ถูกนำมาดัดแปลงตามแบบฉบับไทยๆ ให้กลายเป็นเครื่องสันทนาการ จนสุดท้ายกลายเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ถูกเล่าขานส่งต่อเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น"


ภาพจาก เด็กหญิงฐิติรัตน์ เหลาสกุล

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


คุณสมบัติ

เนื้อผ้า : ผ้ากันน้ำ

ขนาด : 18X18 นิ้ว

ไส้หมอน : ใช้ใยไมโครเจล ไม่ทำให้เหม็นอับ ไม่ก่อภูมิแพ้

มีซิปซ่อน : สามารถถอดซักได้

พิมพ์ลายเต็มใบทั้งสองด้าน


***รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิเพื่อดำเนินการตามนโยบาลของมูลนิธิต่อไป***


ผลงานประกวดที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากโครงการ “การ์ดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 16” ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิสร้างเสริมไทย เป็นการนำเสนอผลงานของเด็กๆ ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิต่างๆ ที่มีความพิการหรือขาดโอกาสทางสังคมผ่านการประกวดศิลปะเด็ก ด้วยแววตาของน้องๆ ที่เต็มไปด้วยความฝันและพรสวรรค์รอให้คุณมาช่วยส่งเสริมเติมแต่งจินตนาการของเด็กๆ ให้เกิดความภาคภูมิใจและได้กลับมาเป็นที่ยอมรับในสังคม เพื่อที่จะได้เติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต


รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิสร้างเสริมไทย เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป