1/7
default
default
default
default
default
default
default

หมอนอิงพิมพ์ลาย ตำข้าวเปลือกเลือกข้าวสาร

฿390
Quantity
/ 50 items available
1
default
มูลนิธิสร้างเสริมไทย
Description

หมอนอิงพิมพ์ลาย ตำข้าวเปลือกเลือกข้าวสาร

ภาพวาดของเด็กๆมูลนิธิสรางเสริมไทย


" ตำข้าวเปลือกเลือกข้าวสาร "

“ที่บ้านหนูมีครกอันใหญ่ ทุกเช้าแม่กับป้าจะตำข้าวเปลือก หนูเคยช่วยตำแต่ข้าวกระเด็นออก เพราะสากหนักมาก มีไก่มากินข้าวที่กระเด็นออกมาด้วย ภาพนี้หนูวาดเป็นวิถีชีวิตของคนไทย”


เด็กหญิงฐิติรัตน์ เหลาสกุล

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


คุณสมบัติ

เนื้อผ้า : ผ้ากันน้ำ

ขนาด : 18X18 นิ้ว

ไส้หมอน : ใช้ใยไมโครเจล ไม่ทำให้เหม็นอับ ไม่ก่อภูมิแพ้

มีซิปซ่อน : สามารถถอดซักได้

พิมพ์ลายเต็มใบทั้งสองด้าน


***รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิเพื่อดำเนินการตามนโยบาลของมูลนิธิต่อไป***


ผลงานประกวดที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากโครงการ “การ์ดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 16” ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิสร้างเสริมไทย เป็นการนำเสนอผลงานของเด็กๆ ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิต่างๆ ที่มีความพิการหรือขาดโอกาสทางสังคมผ่านการประกวดศิลปะเด็ก ด้วยแววตาของน้องๆ ที่เต็มไปด้วยความฝันและพรสวรรค์


รอให้คุณมาช่วยส่งเสริมเติมแต่งจินตนาการของเด็กๆ ให้เกิดความภาคภูมิใจและได้กลับมาเป็นที่ยอมรับในสังคม เพื่อที่จะได้เติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต


รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิสร้างเสริมไทย เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป