1/7
default
default
default
default
default
default
default

กระเป๋าผ้าพิมพ์ลาย การละเล่นพื้นบ้าน

฿199
Quantity
/ 50 items available
1
default
มูลนิธิสร้างเสริมไทย
Description

กระเป๋าผ้าพิมพ์ลาย การละเล่นพื้นบ้าน

ภาพวาดของเด็กๆมูลนิธิสร้างเสริมไทย


กระเป๋าผ้า พิมพ์ลาย จากผลงานภาพวาดของน้องๆมูลนิธิสร้างเสริมไทย เป็นการนำเสนอผลงานของเด็กๆ ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิต่างๆ ที่มีความพิการหรือขาดโอกาสทางสังคมผ่านการประกวดศิลปะเด็ก ด้วยแววตาของน้องๆ ที่เต็มไปด้วยความฝันและพรสวรรค์ รอให้คุณมาช่วยส่งเสริมเติมแต่งจินตนาการของเด็กๆ ให้เกิดความภาคภูมิใจและได้กลับมาเป็นที่ยอมรับในสังคม เพื่อที่จะได้เติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต


คุณสามารถร่วมสนับสนุนผลงานของน้องๆ ไปกับเราผ่านทางสินค้ากระเป๋าผ้าพิมพ์ลาย รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิสร้างเสริมไทย เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป


คุณสมบัติ

เนื้อผ้า : แคนวาส

ขนาด : 13*14 นิ้ว

พิมพ์ลายเต็มใบทั้ง2ด้าน


***รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิเพื่อดำเนินการตามนโยบายของมูลนิธิต่อไป***


" แสดงถึงความเป็นอยู่ของคนพื้นบ้าน ไม่ต้องหรูดูดี ก็มีความสุขได้ ไม่ว่าจะขี่ความไล่กัน เล่นเว่า ก่อทราย จับปลา แค่นี่ก็ชื่นหัวใจแล้ว "