1/7
default
default
default
default
default
default
default

กระเป๋าผ้าพิมพ์ลาย สืบทอดลอยกระทง

฿199
Quantity
/ 50 items available
1
default
มูลนิธิสร้างเสริมไทย
Description

กระเป๋าผ้า พิมพ์ลาย สืบทอดลอยกระทง

ภาพวาดของเด็กๆมูลนิธิสร้างเสริมไทย


“สืบทอดลอยกระทง” ด้วยการที่วิถีชีวิตของคนไทยแต่โบราณที่ผูกพันใกล้ชิดกับสายน้ำ ย่อมต้องมีพลาดพลั้งล่วงเกินพระแม่คงคาแห่งสายน้ำตามความเชื่อของคนไทย จึงทำให้เกิดประเพณีลองกระทงขึ้นในวันเพ็ญเดือนสิบสอง ช่วงที่กำลังเข้าปลายฝนต้นหนาว น้ำในคลองยังคงปริ่มตลิ่ง คนไทยที่มีบ้านอยู่ริมน้ำจึงนำเอาวัสดุจากธรรมชาติอย่างเช่นต้นกล้วยมาตัดแล้วบรรจงปักแต่งกลายเป็นกระทงด้วยความตั้งใจที่จะทำกระทงใบนี้เพื่อแม่คงคา จนกลายเป็นประเพณีลองกระทงสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้”


ภาพของ เด็กหญิงภสรา ยืนยงค์

มูลนิธิบ้านเด็กโสสะบางปู ในพระบรมราชินูปถัมภ์


คุณสามารถร่วมสนับสนุนผลงานของน้องๆ ไปกับเราผ่านทางสินค้ากระเป๋าผ้าพิมพ์ลาย รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิสร้างเสริมไทย เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป


คุณสมบัติ

เนื้อผ้า : แคนวาส

ขนาด : 13x14 นิ้ว

พิมพ์เต็มใบทั้ง2ด้าน


***รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิเพื่อดำเนินการตามนโยบายของมูลนิธิต่อไป***