1/7
product-carousel-0
product-carousel-1
product-carousel-2
product-carousel-3
product-carousel-4
product-carousel-5
product-carousel-6

100g. DUNE Miracle Herbal Scrub (สครับผิว)

฿86
Quantity
/ 16 items available
1
Seeyoulater.bae
Seeyoulater.bae

Secure payment

Description


NaHaThai DUNE

Miracle Herbal Scrub


เกิดจากการหมุนเวียนวัตถุดิบมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด BCG Economy Model

Zero Waste


จากเปลือกกาแฟที่ถูกทิ้ง นำมาสกัดเกิดเป็นเซรั่มบำรุงผิวหน้า NaHaThai Coffee Extract Antioxidant Serum กากที่เหลือนำไปทำเครื่องดื่ม Functional food KOMBUCHA #กากในกากนำมาทำBody Scrub


NaHaThai คือแบรนด์ ผู้ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตสารสกัดจากกาแฟ (รวมถึงสารสกัดจากธรรมชาติ) เราตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ( Bioeconomy) ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คำนึงถึงการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นหลักการทำงานของเรามาโดยตลอด

🙏🏻🙏🏻🙏🏻


เลขที่รับจดแจ้ง 13-1-6500012288

ขนาดทดลอง 15 กรัม ราคา86บาท ใช้เพียงสัปดาห์ละ1-2ครั้ง เก็บรักษาในอุณหภูมิปกติ ไม่โดนความชื้นได้นาน 1 ปี